Jan en Maria Kuks in Nutter:

“Boer zijn” in de breedste zin van het woord, met de blik op “vooruit”

Ten noordoosten van Almelo, enkele kilometers van de Duitse grens ligt Nutter, een klein gehucht in Tukkerland. Op de glooiende beekdalgronden ligt het prachtige bedrijf van de familie Kuks.

Onder het motto 'waar een wil is, is een weg' bouwde Jan het bedrijf van zijn vader, dat hij op zijn 20e jaar overnam, met succes uit. Volgens Jan zijn er drie soorten boeren: de plankgas-boeren, de natuur-boeren en de verweven-boeren. “Ik schaar mij bij de laatste soort". Duurzaamheid heeft een prominente plaats op het bedrijf, de integratie van de typische stuwwallen in de bedrijfsvoering vormen het bewijs. Duurzaam werken betekent ook minder mineralen verliezen.

Grenzen verleggen binnen bedrijfsvoering

"Koeien & Kansen is een project waarin je je grenzen moet aftasten om de normen te halen." De samenstelling van de beekdalgrond is ontzettend gevarieerd: van leemhoudend zand met daaronder keileemlagen tot en met esgronden met een dik pakket zwarte grond. "Die variatie vraagt een grote flexibiliteit qua grondgebruik en bewerking. Het natste deel, dat bij ons op het hoogste punt ligt, bepaalt wanneer we erop kunnen. Maar dat maakt het juist weer leuk en uitdagend".

Jan is boer omdat hij graag zelfstandig ondernemer wil zijn. ‘De veelzijdigheid van het vak is motiverend, ik werk graag met dieren en gewassen’, licht hij toe. In agrarisch Nederland is Kuks geen onbekende, hij kan als geen ander uitleggen waar het om draait in het boerenvak. Hij ontwikkelde een videofilm over het reilen en zeilen op zijn moderne melkveehouderij die hij laat zien aan bezoekers op zijn bedrijf.

Bedrijfsontwikkeling

Momenteel staat bedrijfsontwikkeling boven aan de agenda. Zeker gezien de problematiek rondom de Natura 2000-gebieden. Jan wil graag samen met Koeien & Kansen een oplossing zoeken om de ammoniakproblematiek aan te pakken. De ammoniakuitstoot reductie die via het veevoerspoor aantoonbaar gehaald is, moet natuurlijk nog wettelijk verzilverd worden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: verkaveling, leerbedrijf, extensief, water, schoon erf