Nieuws

Koeien & Kansen veehouder teelt en voert triticale

Gepubliceerd op
23 juli 2014

Veehouder Kuks heeft vorig jaar voor het eerst 16 hectare granen ingezaaid. Negen hectare verbouwde hij op natuurgronden en de overige hectare teelde hij gangbaar. Nu is hij gestart met het voeren van deze krachtvoervervangers. Indien de resultaten goed zijn heeft hij plannen triticale te blijven telen op de natuurgronden en als tussengewas. Het past bovendien binnen de nieuwe derogatie-eisen.

Veehouder  Kuks heeft vorig jaar 16 hectare granen ingezaaid. Hiervan was negen hectare natuurland, die hij maximaal mag bemesten met een gift van 70 kg Stikstof  uit dierlijke mest. De overige zeven hectare is gangbaar geteeld zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het graangewas is gedorst en ongeveer de helft van de graankorrelopbrengst is verkocht. De andere helft is opgeslagen en wil hij gaan voeren aan zijn koeien.

Triticale voeren

Kuks gebruikt een pletter om de graankorrels te kneuzen. .
Kuks gebruikt een pletter om de graankorrels te kneuzen. .

De veehouder is nu van plan om het graan te gaan voeren. Hij heeft een graanpletter die hij gebruik om het graan te kneuzen. Door het kneuzen beschadigen de graankorrels waardoor de voederwaarde daadwerkelijk beschikbaar komt in de koe. “We voeren één kilogram graan per dier per dag. Dit  mengen we door het ruwvoer en verstrekken we aan het voerhek’’, legt Kuks uit.

Graan vervangt a-brok

Uit het voederwaarde-onderzoek, blijkt dat het graan qua voederwaarde hogere gehalten kent dan een a-brok.  Met 1185 VEM en 95 RE in de droge stof, heeft Kuks het plan opgevat om iedere kilogram graan die verstrekt wordt in eerste instantie één op één te vervangen voor een kilogram brok. Vanuit de kringloopgedachte en de analyse die daarop volgt, zal moeten blijken of het vervangen van krachtvoer door graan, een positieve bijdrage heeft. Het kan extra interessant zijn door denieuwe derogatie-eisen, de 80-20 regeling. Hierdoor verdwijnt meer maïs uit de rantsoenen. Het aanvullen van zetmeel uit graan kan dan een goed alternatief zijn. Kuks meent dat het telen van granen op zijn natuurgronden een prima combinatie is, dat prima past binnen zijn bedrijfsvoering.

Granen als tussengewas

Ook bij herinzaai van graslandpercelen ziet deze Koeien & Kansen-deelnemer mogelijkheden voor de teelt van graan, zoals triticale of zomergerst. ‘’We zien dan graag een tussengewas, dat op tijd in de nazomer geoogst kan worden. Zodat we in het najaar op tijd gras kunnen zaaien’’, legt Kuks uit.  Het oogsttijdstip van zomergerst of triticale ligt vroeger dan het oogsttijdstip van maïs. Bij de oogst van maïs moet er rekening gehouden worden met de weersrisico’s. Hierdoor is de kans groter dat het gras niet op tijd ingezaaid kan worden.