Henk, Rita en Maike Oegema in Dalfsen (12)

‘Aandacht voor efficiëntie van Jerseys’

Henk, Rita en dochter Maike Oegema boeren samen in Dalfsen. Ze beschikken over 58 hectare cultuurgrond, waarvan 11 hectare mais en 47 hectare gras. Ze melken tussen 125 -130 Jerseys met een jaarproductie van 6863 kilogram melk per koe per jaar met 6,18% vet en 4,13 eiwit. ’We melken al jarenlang Jerseys en hebben het idee dat dit ras het in de praktijk qua efficiëntie beter doet dan bijvoorbeeld de KringloopWijzer berekent’, zegt dochter Maike.

Efficiënte koeien

‘Is de Jersey efficiënter in de praktijk dan op papier?’ is de prangende vraag waarop de familie Oegema graag een antwoord zoekt binnen het project Koeien & Kansen. Al meer dan vijftig jaar bestaat de veestapel uit Jerseys op dit melkveebedrijf. Deze attente bruine kleine koe staat bekend om zijn efficiëntie en levensduur. ‘Gemiddeld verlaat de koe ons bedrijf op een leeftijd van ruim 7 jaar’, merkt Henk op. ‘We zijn gewoon nieuwsgierig hoe de Jersey het doet ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse koe’, gaat Henk verder. Door deel te nemen aan Koeien & Kansen hopen ze inzicht te krijgen hoe hun bedrijf het doet op gebied van efficiëntie, eiwit van eigen land, klimaat en biodiversiteit ten opzichte van de andere deelnemers. Het mooie is dat zij samen met de andere deelnemers heel veel cijfers en resultaten verzamelen in de praktijk die vervolgens weer worden aangevuld of onderbouwd met wetenschappelijke kennis door onderzoekers van Wageningen Livestock Research. Kennis en ervaringen die zij weer kunnen toepassen binnen hun bedrijfsvoering. ‘’Dat is volgens ons grote meerwaarde’’

Kansen pakken

Naast de nieuwsgierigheid naar de daadwerkelijke efficiëntie van de Jersey noemt de familie Oegema verschillende redenen op waarom ze het interessant vinden om deel te nemen. ‘We hebben altijd de insteek gehad om zoveel mogelijk kansen binnen onze bedrijfsvoering te benutten’, zegt Henk. ‘We zijn gestart met 17 hectare land en 65 melkkoeien. Door de jaren heen hebben we het bedrijf kunnen uitbreiden naar 58 hectare en leveren we jaarlijks bij 8,5 ton melk aan Friesland Campina onder het keurmerk ‘On the to PlanetProof’’, somt Henk op. Ze melken hun veestapel met melkrobots en passen veel beweiding toe. Allemaal bewuste keuzes. Nu zien ze het als een kans hun bedrijf verder te ontwikkelen met als doel de kringloop zoveel mogelijk te sluiten. Binnen het project Koeien & Kansen denken ze hun kennis op het gebied van kringlooplandbouw te kunnen vergroten. ’We willen graag ons bedrijf verder optimaliseren en daarbij rekeningen houden met de wensen uit de maatschappij’, merkt Maike op. Zo willen ze de komende tijd hun focus leggen op meer eiwit van eigen land en aandacht hebben voor biodiversiteit. Daarnaast zien ze het als een kans om aandacht te genereren voor hun Jerseys binnen de sector en samen met het onderzoek mogelijk in kaart te brengen hoe efficiënt de Jersey ruwvoer daadwerkelijk kan omzetten in melk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: Jerseys, AMS, kringlooplandbouw, weidegang