Joris Buijs (3)

"We moeten doen wat een ander niet doet"

Het melkveebedrijf van de familie Buijs ligt in het noordwesten van Noord Brabant, nabij Etten-Leur. Het bedrijf produceert met ongeveer 120 koeien ruim 1 miljoen kilogram melk. In de stal is er ruimte voor 150 melkkoeien, maar op dit moment heeft optimaliseren de voorkeur boven groei. Buijs heeft ongeveer 80 hectare grond in gebruik. Dit is deels zandgrond en deels kleigrond. Hij werkt veel samen met akkerbouwers en tuinders in zijn omgeving. Samen met deze collega's stelt hij bemestingsplannen op en plannen zij de verschillende gewassen. Ook zet hij zich vanaf 2015 in voor de vergroening met betrekking tot het GLB. Akkerbouwer en telers telen voor hem de veldbonen, waardoor deze bedrijven makkelijker aan de vergroeningseisen kunnen voldoen.

Zelfvoorzienend in eiwitbehoefte

Een belangrijke drijfveer van Joris is om de bodemvruchtbaarheid op zijn bedrijf op peil te houden. Hij probeert volledig zelfvoorzienend te zijn qua eiwitbehoefte. Na veel geëxperimenteerd te hebben met eiwitrijke gewassen, blijkt veldbonen voor Buijs het meest geschikte gewas voor zijn melkvee. Op zijn bedrijf heeft hij verschillende veldproeven gedaan met veldbonen en erwten/gerst in het kader van het praktijknetwerk ‘’Eiwitrijk voeren van eigen bodem”. Naast veldbonen, voert hij ook tarwegistconcentraat, bierbostel en MKS als krachtvoervervangers. Joris streeft naar een gemiddelde melkproductie tussen de 9.500 en 10.000 kilogram meetmelk. Door de bouw van nieuwe melkstal is de productie ietwat gezakt.

Kringloopdenken en broeikasreductie

Op langere termijn ziet Joris Buijs zijn bedrijf gestaag groeien in omvang. De groei moet wel plaatsvinden binnen de kaders van een verantwoorde kringloop op het bedrijf, is de mening van de ondernemer. Ook is deze jonge ondernemer benieuwd hoe zijn bedrijf scoort in de broeikasgasproblematiek. Hij wil zich de komende jaren blijven richten nieuwe technieken binnen zijn bedrijfsvoering, die bijdrage een aan gezond milieu en bedrijfsvoering. Hierbij houdt hij bewust rekening met het imago van de Nederlandse melkveehouderij.  ‘We moeten doen wat een ander niet doet. dan boek je vooruitgang’, heeft Joris van zijn vader geleerd.

Buijs in beeld

Trefwoorden: eigen krachtvoerteelt, bodem, kringlooplandbouw, samenwerking, windmolen, bedrijfswaterplan