Nieuws

Financieel effect erg groot bij erkenning goed voermanagement

Gepubliceerd op
26 september 2016

Koeien & Kansen deelnemer familie Kuks loste het mineralenprobleem op bedrijfsniveau op door een hogere efficiëntie te realiseren dan forfaitair (gemiddeld) was bepaald. Om deze efficiëntieslag te meten werd BEX ontwikkeld. Dit instrument werd wettelijk goedgekeurd, waardoor dit bedrijf qua mestplaatsing de juiste ruimte kreeg. Nu lijkt het fosfaatrechtensysteem de ontwikkelingswens flink te dwarsbomen, indien goed voermanagement, gemeten via de KringloopWijzer, niet wordt erkend.

Het melkveebedrijf van de familie Kuks is vanaf het allereerste begin betrokken bij het project Koeien & Kansen. Zij liepen 20 jaar geleden al voorop als het ging om mineralenmanagement en wilden daarbij zelf aan het stuur blijven zitten. Zij hebben de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan het realiseren van een BEX-voordeel.

In onderstaande tabel de resultaten aan de hand van de fosfaatproductiecijfers van de afgelopen drie jaar weergegeven. Deze tabel is aangevuld met een ‘optimalisatie’ en een gewenste situatie voor de familie Kuks.

2013 2014 2015 opti Wens
aantal mk 75 84 74 81 100
aantal jv < 1 jr 32 35 31 30 30
aantal jv > 1 jr 42 38 46 23 30
jv/mk 0,97 0,87 1,04 0,57 0,60
fosfaatproductie tot. 4309 4881 4284 3941 4925
fosfaatprod/mk (incl. jv) 56,7 58,1 57,9 48,7 49,3
BEX-voordeel/mk (incl jv) 10,4 8,9 5,03 3,89* 3,94*
Netto fosfaatprod./mk (incl.jv) 46,3 49,2 52,9 44,8 45,3*

In 2013 bedroeg het BEX-voordeel op dit bedrijf nog 18 procent. In 2014 was dit 15 procent en in 2015 was hiervan nog 9 procent van over. De afwijking in 2015 heeft vooral te maken met de hogere fosfaatgehaltes in de graskuilen van 2014. Daarnaast kende het bedrijf een erg hoge jongveebezetting per melkkoe. Dit was een doelbewuste keuze van Kuks. Zij hielden toen extra jongvee aan om uiteindelijk door te groeien naar 100 melkkoeien.  

Groei aan banden door fosfaatrechten

Het fosfaatrechtensysteem dwarsboomt de ontwikkelingswens van deze ondernemers op dit moment. Dit is zeker het geval wanneer goed voermanagement, in beeld gebracht via de KringloopWijzer, niet wordt erkend door de overheid. In 2017 zal dat mogelijk nog niet het geval zijn. Gelukkig is een korting voor het jaar 2017 ook nog niet voorzien, zodat de pijn nog niet desastreus zal zijn.

Stel dat de overheid in de toekomst goed voermanagement (via de KringloopWijzer) helemaal niet gaat erkennen en daar bovenop worden de melkveebedrijven met 8 procent gekort dan is het lastig om een verdere bedrijfsontwikkeling te realiseren zonder extra kosten te maken.

Op basis van de aantallen in 2015 kan de familie door het jongvee op de norm  te gaan houden en te rekenen met een generieke korting van 8 procent 81 melkkoeien met 46 stuks jongvee houden, zonder te moeten investeren in fosfaatrechten.

Bij de gewenste groei zal het bedrijf na de generieke korting van 8 procent ruim 980 kilogram fosfaatrechten moeten aankopen. Het bedrijf verwacht over 2015 een KringloopWijzer voordeel (*) van 8 procent. Als dit erkend wordt dan zou er na de generieke korting nog 590 kilogram aangekocht moeten worden. Een stuk minder dan de volledige 980 kg fosfaat.

Zonder erkenning torenhoge extra kosten

Bij de in de praktijk genoemde prijzen van rond de € 100,- per kilogram fosfaat, betekent dit voor deze bedrijfssituatie  een extra nadeel van  € 40.000,- als het goede resultaat met voermanagement niet erkend wordt. Iedere procent voordeel in de KringloopWijzer betekent bij dit bedrijf ruim 49 kilogram fosfaat en dus omgerekend € 5000,- om wel of niet te moeten investeren in fosfaatrechten.

Dus niet erkennen van goed voermanagement zal tot een afwijking van de werkelijkheid leiden, uiteindelijk zonder voordelen voor milieu en economie.