Geert en Dineke Stevens (15)

“Bedrijf in balans met brengen met omgeving’’

Het melkveebedrijf van de familie Stevens ligt in Holten in het waterschapgebied Rijn en IJssel. Ze melken hier ruim 100 melkkoeien en houden 25 stuks jongvee in de leeftijdscategorie kleiner dan een jaar. Het jongvee tussen de 1 en 2 jaar besteden ze uit aan een opfokker in de buurt. Een belangrijk speerpunt van dit bedrijf is weidegang. Ze hebben de beschikking over 32 hectare grasland. Daarnaast verbouwen ze 3,5 hectare mais.
Hun koeien lopen tussen de 200 – 220 dagen per jaar in de wei. Naast weidegang heeft Stevens ook aandacht voor broeikasgassen, bodem water, en biodiversiteit. Zijn motto voor komende jaren is dan ook het bedrijf en het gezin in balans te brengen met de omgeving.

Hieraan probeert hij op verschillende manieren invulling te geven. De afgelopen jaren heeft hij actief deelgenomen aan de Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op dit bedrijf is al jaren gewerkt aan het verbeteren van mineralenmanagement. Voor nu ziet hij een nieuwe uitdaging in het reduceren van zijn broeikasgassen op zijn bedrijf. Hier geeft hij invulling aan door deel te nemen aan de studiegroep Melk & Klimaat. Maar ook als deelnemer aan Koeien & Kansen hoopt hij hier in stappen in de goede richting te kunnen zetten.
 
Een andere belangrijke pijler onder dit melkveebedrijf met een omvang van 855.000 kilogram melk is economie. ‘’Een goed inkomen zien we niet alleen als een doel, maar ook als een middel om verdere stappen voorwaarts te kunnen zetten in de toekomst’’. Het bedrijf is dan ook al jaren lid van een bedrijfseconomische studiegroep. Naast een goed inkomen, staat een goed gezinsleven voorop. ‘’Dit moet allemaal met elkaar in balans zijn’’, stelt Stevens.
 
De komende jaren wil Stevens zich verdiepen in alles rondom bodem en water. Hier ziet hij nieuwe uitdagingen. Ook wil hij graag iets gaan doen met biodiversiteit. ‘’Dit is natuurlijk een breed begrip, waar op verschillende manieren invulling aangegeven kan worden’’, is Stevens van mening. Geert en Dineke Stevens willen dan ook graag in de toekomst meer in balans zijn met hun omgeving. Daar past een open communicatie bij, waarin hij graag kennis en informatie deelt over zijn bedrijf met zijn omgeving. Met als doel elkaar te informeren en enthousiasmeren. Geert Stevens is ook te volgen op twitter.

Stevens in beeld

Titel

Trefwoorden: weidegang, uitbesteden jongveeopfok, Planet Proof, zandgrond in Overijssel, zonnepanelen, kruidenrijk grasland. PR landbouw

Stevens in de media

In de serie Big Five van de omwenteling gaat Roelof Hemmen van Radio BNR in gesprek met Geert Stevens, die zijn bedrijf aan het inrichten is op Kringlooplandbouw. Lees hier de volledige podcast: https://www.bnr.nl/player/audio/10158892/10414383