Nieuws

Perceelsspecifiek bemesten is interessant

Gepubliceerd op
8 juli 2014

Vanuit de gedachte meer gewas te oogsten met dezelfde bemesting, is het belangrijk verder te kijken dan het bemestingsplan op bedrijfsniveau. Dit betekent bovendien dat een ondernemer binnen de mineralenkringloop steeds betere resultaten behaalt. Koeien & Kansen veehouder Kuks en zijn adviseur Herrold Lammertink proberen daarom zoveel mogelijk perceelsspecifiek te bemesten.

Een bemestingsplan maken omdat de overheid dit eist is volgens adviseur Herrold Lammertink een gemiste kans. “Juist door extra aandacht te besteden aan de optimalisatie van de bemesting op zowel  bedrijfs-  als perceelsniveau, zijn er nog flinke stappen te voorwaarts te maken. Die moeten uiteindelijk leiden tot hogere gewasopbrengsten per perceel. Daarmee verbeter je als ondernemer vanzelfsprekend je kringloopefficiëntie op je bedrijf. "Dit betekent meer opbrengst bij hetzelfde bemestingsniveau’’, concludeert Lammerink.

Bemestingsbehoefte vooraf berekenen

Op het Koeien & Kansen bedrijf van Kuks wordt per verwachte snede de behoefte berekend. Hierbij gaan ze uit van een bepaalde gewasopbrengst, waarbij rekening wordt gehouden met tijdstip, maaien of weiden en grondsoort. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel N en P (maar ook K) er nodig is. ''Vervolgens besluiten we samen hoe we deze mineralen gaan geven, deels met drijfmest en deels met kunstmest. Uit ervaring blijkt dat onze esgronden door het jaar heen productiever zijn dan onze veldgronden. Hier kunnen we dus meer van oogsten, dus ligt het bemestingsniveau op deze gronden ook hoger’’, licht veehouder Kuks toe.  

Meer gewasopbrengst met hogere kwaliteit

Door de verschillende percelen goed onder de loep te nemen en zorgvuldig afwegingen te maken waar Kuks zijn mineralen inzet, wordt op het bedrijf van Kuks op bedrijfsniveau uiteindelijk meer geoogst met een hogere kwaliteit.