Adrian en Jennifer Houbraken in Bergeijk:

‘Duurzaamheid en economie basis onder ons bedrijf’

Het bedrijf van Adrian en Jennifer Houbraken heeft een flinke groeispurt doorgemaakt afgelopen jaren. In 2008 namen deze Koeien & Kansen-deelnemers het melkveebedrijf over met een quotum van 800.000 kilogram melk. In 2016 melken drie robots 150 melkkoeien in Bergeijk. Daarnaast houden ze ruim 80 stuks jongvee. De afgelopen jaren is er ook geïnvesteerd in de aankoop van grond. Ze beschikken over 54 hectare land, waarvan 45 hectare huiskavel. Dit past binnen de bedrijfsstrategie op lange termijn, namelijk het realiseren van een hogere mineralenefficiëntie in combinatie met beweiding.

Duurzame en economische bedrijfsvoering

De afgelopen jaren heeft Houbraken zijn focus gelegd op het verder verduurzamen van zijn bedrijf. Hierbij heeft hij het economische aspect niet uit het oog verloren. ‘’Ik blijf streven naar de hoogst mogelijke financiële opbrengst, want we moeten er wel van kunnen blijven leven’’, stelt deze ondernemer. Het bedrijf is in bedrijfsoppervlakte en in het aantal dieren gegroeid. Daarentegen proberen ze de arbeidsdruk te verlagen door de aanschaf van 3 melkrobots in 2015. Ook een herinrichting van het erf maakt hier onderdeel vanuit. Door onder andere het vernieuwen van de voeropslag, waarbij ook aandacht is voor de erfafspoeling. Dit levert niet alleen een besparing van arbeid, maar het nodige milieuwinst op. Ook hebben ze plannen om energie op te wekken in de vorm van het plaatsen van zonnepanelen.

Hogere benutting dierlijke mest van eigen bedrijf

Vanaf 2015 draait Houbraken met in BES-pilot. Dit staat voor Bedrijf Eigen Stikstofbemesting. In deze pilot wordt aan de hand van de KringloopWijzer bepaald hoeveel fosfaat wordt aantrokken op bedrijfsniveau. Deze hoeveelheid mag Houbraken dan aanwenden uit eigen drijfmest op zijn bedrijf. De bijhorende hoeveelheid stikstof uit deze mest mag hij in deze pilot gewoon uitrijden. Naast dat er meer mest uitgereden kan worden is er ook aandacht voor de uitstoot van ammoniak in deze pilot. Het moment van toedienen en de manier van bemesten hebben hier invloed op. Houbraken houdt hier zoveel mogelijk rekening mee in de praktijk. Zo bemest hij na een regenbui of past hij beregening toe. Dit heeft bovendien een gunstig effect op de benutting en uiteindelijk de gewasopbrengsten. “Hoe efficiënter mijn mineralenmanagement, hoe minder mest ik af hoef te voeren’’, zegt Houbraken. Dit levert hem een besparing op de kosten voor mestafzet op. Hij streeft om ook in de toekomst een hoge mineralenefficiëntie te kunnen blijven combineren met weidegang.

Toekomstbestendig bedrijf

Houbraken blijft werken aan een toekomstbestendig bedrijf, zowel op het gebied van economie als milieu. De komende jaren wil hij zich richten op het verhogen van de levensduur van zijn koeien en het optimaliseren van zijn mineralenbenutting binnen de vastgestelde kaders van de overheid. 

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

 

Houbraken in de media

Trefwoorden: weidegang, AMS, beregenen, grasklaver, water, eductie, recreatie