Marinus en Arja de Vries in Stolwijk:

‘Optimaliseren van mineralenkringloop blijft een speerpunt’

Anja en Marinus de Vries hebben in Stolkwijk (Z.H.) in VOF met zoon Floren een melkveebedrijf met 130 melkkoeien en ruim 60 stuks jongvee en 58 hectare land. In 2013 bouwden zij een vrijloopstal voor 150 melkkoeien. Het bedrijf ligt in de Krimpenerwaard in het Zuid-Hollandse land dat bekent staat om zijn smalle kavels en brede sloten. Om op deze drassige veengrond te kunnen boeren, moet je volgens Marinus de Vries hier geboren en getogen zijn. “Alleen deze mensen weten hoe ze met deze grond en het water moeten omgaan.”

Nieuwe open koeienstal

De nieuwe ‘open’ koeienstal levert een belangrijke bijdrage aan het dierenwelzijn en het werkplezier. De stal heeft negen puntdakjes met zeil. Hierdoor valt er veel lucht en licht naar binnen. In de zomer heb je weinig last van de warmte er is namelijk altijd wind. De koeien worden gehouden op stro in een vrijloopgedeelte. Het eerste jaar was de stal gevuld met compost. Vanuit de zuivelfabriek werd dit aan banden gelegd. De ondernemers hebben uiteindelijk bewust gekozen voor stro.  De koeien blijven schoner en zakken minder weg dan bij compost. Een bijkomend voordeel is dat er nu geen extra fosfaat wordt aangevoerd en de bodem makkelijker te bewerken is. Qua diergezondheid is er veel winst behaald. De koeien hebben veel bewegingsruimte en de gemiddelde leeftijd van de dieren is flink gestegen. Zij houden nu nog maar 4 stuks jongvee aan op 10 melkkoeien. Het afgelopen jaar hebben ze zelfs vee verkocht, terwijl ze toch in omvang zijn gegroeid. 

Mineralenoptimalisatie

Door de nieuwe stal hebben de ondernemers een flinke stap gemaakt. Een aantal jaren geleden  hielden ze nog 55 melkkoeien. In 2016 melken zij 130 koeien. Dit was even wennen voor de familie De Vries. Het toepassen van weidegang vergt bij deze omvang een andere strategie. De Vries liet zijn koeien dag en nacht grazen op het huisperceel, maar dat lukte niet bij deze omvang. Deze Koeien & Kansen deelnemer moest op vlak zijn bedrijfsstrategie aanpassen. Niet weiden was geen optie, waardoor uiteindelijk is besloten de dieren minder uren per dag te weiden.
Een belangrijk speerpunt op dit bedrijf is het verder optimaliseren van de gewasopbrengsten. Het weiden maakt hier onderdeel vanuit. Ook de komende tijd blijft het optimaliseren van de mineralenkringloop een belangrijk item op dit bedrijf.  De KringloopWijzer wordt hiervoor ingezet als managementinstrument. Het efficiënt benutten van de mineralen leidt tot minderverliezen, wat bovendien zorgt voor het behoud en verbetering van de waterkwaliteit. Ook water ziet Marinus de Vries als een belangrijk thema voor de komende jaren. 

Duurzame samenwerking

De Vries werkt al jaren samen met een akkerbouwer uit de buurt. Hij startte ooit in vorm van maïs voor mest. Nu is deze samenwerking verder uitgebouwd in het huren van akkerbouwgrond en deze, in goed overleg, te exploiteren. Dit betekent dat de oppervlakte meetelt voor het bedrijf in het kader van mestplaatsing. Ook zijn er goede afspraken gemaakt tussen deze veehouder en akkerbouwer op het gebied betalingsrechten. Via een ‘Private Overeenkomst’ worden de bijbehorende rechten nu overgedragen van de eigenaar naar de gebruiker.
De Vries is van mening dat hij nog een stap verder kon gaan binnen deze samenwerkingsvorm. Binnen de huidige bedrijfsvoering met een vrijloopstal is er een flinke behoefte aan stro en is er een overmaat aan stromest. Hier moet in de praktijk nog een goede modus voor gevonden worden. 

De Vries in beeld

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: vrijloopstal, onderwaterdrainage, slootkantbeheer, veenweide, natuurlijke oevers