Maatschap Frank en Ilona Post in Nieuweroord (Dr):

''Nauwkeurig voeren en bemesten’’

Al vanaf het begin neemt maatschap Post in Nieuweroord deel aan het project Koeien & Kansen. Het bedrijf ‘’de Vosmaathoeve’’ ligt iets ten oosten van Hoogeveen. Het gebied kent grote hoogteverschillen. Dit is een erfenis van de Hoogveenafgravingen. Hierdoor zijn de dalgronden ontstaan die doorsneden worden door vele wijken (kanaaltjes). In dit gebied kocht maatschap Post in 1996 dit melkveebedrijf. Deze locatie bood hen nieuwe mogelijkheden voor de toekomst waarbij duurzaam ondernemen een belangrijk speerpunt was. Nu ruim 20 jaar later houden Frank en Ilona Post op bijna 50 hectare zandgrond ruim 140 melkkoeien. Deze koeien produceren samen ruim 1,3 miljoen kilogram melk. Hun visie op het gebied van duurzaamheid is door de loop van de jaren onveranderd.

Technische resultaten optimaliseren

"Duurzame melkveehouderij in Nederland begint met een zo hoog mogelijk economisch resultaat’’, zegt Frank Post. Dat is zeker terug te vinden in zijn bedrijfsstrategie. Zij kiezen bewust voor het optimaliseren van hun technische resultaten, waarbij aandacht is voor nauwkeurig voeren en bemesten en verhogen van de levensproductie. "Rantsoenefficiëntie is volgens ons belangrijker dan productieniveau. Het is namelijk dom om van 1 kilogram droge stof 0,8 kilogram melk te maken als dat ook 1,5 kilogram melk kan zijn. Dat scheelt ons duizenden euro’s op bedrijfsniveau’’, constateert Post. Ook het verhogen van de levensproductie blijft een speerpunt. ‘’We hebben een aantal jaren bewust ingekruist met Fleckvieh, Montbéliarde en Zweeds roodbont. Prima dieren, maar ze passen beter bij extensieve bedrijven. Als we deze productiebeperking blijven houden, ga ik er mee door, anders niet’’, voegt hij er aan toe.

Werkweek van 65 uur

Het bedrijf Post is al vanaf 1988 bezig met mineralenmanagement. Nog steeds ligt de focus op het optimaliseren van mineralenbenutting, maar de laatste jaren zijn er ook nieuwe doelen bijgekomen, zoals het streven naar 300 uur arbeid per ton melk. ‘’Dit betreft een werkweek van 65 uur’’, zegt Post. ‘’Dat moet haalbaar zijn net als een financiering onder de euro per kilogram melk’’, zegt Post. Ook heeft de maatschap aangegeven zich te willen richten op het verlagen van emissies

Post in beeld

Trefwoorden: extentief, hoge melkproductie, samenwerken, droogtegevoelig