Nieuws

Water dit jaar centrale thema op het bedrijf van Kuks

Gepubliceerd op
24 juni 2019

Dit jaar draait het op het melkveebedrijf van Kuks in Nutter om water. Zij proberen alles rondom het thema water op hun bedrijf in kaart te brengen. Van een bedrijfswaterplan, drinkwatermonster, droogtegevoelige zandgronden, nitraat in het grondwater tot aan erfafspoeling. Wat heeft deze informatie van invloed op de bedrijfsvoering van dit Koeien & Kansen bedrijf.

Afgelopen jaar heeft de aanhoudende droogte een groot effect gehad op het bedrijf in Nutter. Dat was niet alleen terug te zien in de sterk verminderde ruwvoeropbrengsten, maar ook in de kwaliteit van de graszoden. ‘’We hebben ruim 13 hectare moeten vernieuwen. Dit waren hoofdzakelijk percelen met oude graszoden, de ‘jonge’ percelen liepen boven verwachting weer goed uit’’, zegt Kuks De oude percelen hebben ze opnieuw ingezaaid met nieuwe moderne grassoorten. ‘’Deze percelen zijn nu weer up-to-date, ondanks dat het eigenlijk niet de bedoeling was om deze percelen te vernieuwen'', gaat Kuks verder. De oude grasmat hebben ze doodgespoten, voor zover het nog niet dood was, daarna kort gemaaid en afgevoerd en vervolgens bemest met de zode-bemester. De percelen lagen prima, dus we hebben gekozen om ze door te zaaien. Dit hebben ze laten doen door een loonwerker die 2 doorzaaimachines in verschot achter elkaar heeft gebouwd, waardoor de rijafstand gehalveerd is. ''Het resultaat is prima. De zode is goed dicht en het voordeel is dat we dit jaar dus direct een goede draagkracht hebben en kunnen bemesten met dierlijke mest'', zegt deze Koeien & Kansen-deelnemer..

BedrijfsWaterPlan

Door het opstellen van het  bedrijfswaterplan komt Kuks tot de ontdekking dat de ligging van zijn percelen op verschillende grondsoorten erg bepalend is voor de scores bij uitspoeling en afspoeling. ‘’Wij hebben hier te maken met holle, bolle en hellende percelen’’, merkt Kuks op. De sloten langs de percelen zijn veelal gemeentesloten die 95% van de tijd droog staan. Deze sloten mogen ze niet dempen. Indien ze dat wel mochten dan zouden deze percelen zeker niet vernatten.

''Onze percelen leggen we, als we daar mee bezig zijn, juist meer hol, deels omdat het landschap niet anders toelaat, deels omdat ze  niet willen dat er ook maar iets afspoelt'', merkt Kuks op. Ondergrondse waterstromen beïnvloeden onze percelen op bepaalde plekken sterk. Nitraatmetingen laten schommelingen zien van 0 tot 100 mg/liter binnen het zelfde perceel terwijl de bemesting en het gebruik gelijk is.

Drinkwater kwaliteit kan beter

Uit de analyse van het drinkwater op het bedrijf blijk dat er teveel bacteriën en kiemen in de drinkbakken zijn. Aan de bron is alles oké. De waterbakken zijn van beton, schoonmaken is daarom niet altijd even makkelijk, toch scheppen we ze regelmatig leeg. Maar eigenlijk hebben de bakken te veel inhoud. Ze zijn niet te breed, maar ze zijn wel vooral te diep. Bij leegscheppen gaat het dan over veel water. Daarnaast wordt het beton steeds ruwer.

Vanuit een centrale vlotterbak worden onze bakken drukloos gevuld. Het werkt als een systeem met communicerende vaten. Het kan ook maar zo zijn dat juist de besmetting “doorgegeven” wordt in het leidingsysteem. Kuks gaat nu uitzoeken hoe ze dat kunnen veranderen. ‘’Ondiepe bakken van staal die makkelijk kantelbaar zijn is waarschijnlijk een eerste stap’’, merkt hij tot slot op