Peter Oosterhof in Foxwolde (14)

‘Diversiteit is de basis voor een andere manier van boeren’

Het biologische melkveebedrijf van Peter Oosterhof ligt hij Foxwolde. Hij woont hier samen met zijn vrouw Marieke en twee kinderen. Zijn bedrijf is ingeklemd tussen bos, waterbergingsgebied en een Natura2000-gebied. Allemaal elementen van buitenaf die vragen om een extensieve bedrijfsvoering. Onder zijn bedrijf ligt 60 hectare cultuurgrond en 30 hectare natuurgrond. Hij melkt 110 melk- en kalfkoeien en heeft 50 stuks jongvee.

De veestapel van Oosterhof is heel divers. Zijn koeien zijn kruislingen Holstein x Fleckvieh. ‘’Deze koe kan gras efficiënt kan omzetten in melk’’, meent Peter Oosterhof. Deze koeien kunnen veel ruwvoer opnemen en gaan dan ook dag en nacht naar buiten, zodra de weeromstandigheden het toelaten. Wel 300 dagen per jaar. Maar liefst 80 procent van zijn koeien krijgen in het voorjaar een kalf. ‘’Dat is een bewuste keuze, dan kunnen ze direct het kruidenrijke grasland in en melk produceren’’, merkt hij op.

Biologische bedrijfsvoering

De overstap naar een biologische bedrijfsvoering is eveneens een bewuste keuze. ’In 2018 ging de knop om’, zegt Oosterhof. En vanaf 2020 levert hij ruim 6,5 ton biologische melk aan Eko Holland. ‘Ik heb bewust de overstap gemaakt naar een ander bedrijfssysteem, waarbinnen ik zo min mogelijk of geen gebruik maak van input van buitenaf. Zo pas ik geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen toe, en ook de veearts komt hier weinig. Alles wat je toevoegt kan leiden tot extra verliezen. Ik ben meer en meer gaan vertrouwen op de natuurlijke processen binnen mijn bedrijfsvoering’’. Hij probeert deze te omarmen en te stimuleren, waarbij zijn belangrijkste uitgangspunt een gezonde bodem is. Zijn Engels raaigras is de afgelopen jaren vervangen door kruidenrijk grasland. ‘Dit grasland kan beter zonder kunstmest’, meent hij. Het is bovendien smakelijker en gezonder. Diversiteit in je grasland is volgens Oosterhof een belangrijke basis voor deze manier van boeren. Een manier die volgens hem bovendien bijdraagt aan meer biodiversiteit, zowel boven als onder de grond. ''Want zonder een goed bodemleven ben je nergens'', merkt hij op.

Focus op het sluiten van kringlopen

De komende jaren ligt zijn focus op het verder optimaliseren van het graslandbeheer en fokkerij, waarbij het streeft naar een hogere melkproductie per koe met minimale input tegen een eerlijke kostprijs. ‘Het moet natuurlijk wel rendabel zijn’, merkt hij op. Zijn wens is op den duur een volledig gesloten bedrijfsvoering. Deze zoektocht wil hij graag delen met het project Koeien & Kansen. Hij denkt dat ze veel van elkaar kunnen leren, waarbij hij als voorbeeld een gezonde bodem, zonder het gebruik van kunstmest, noemt. Hij hoopt door deelname een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van de uitwisseling van kennis tussen de gangbare en biologische veehouderij.

Oosterhof in beeld

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: biologisch, kruidenrijkgrasland, biodiversiteit, kringlooplandbouw