Nieuws

Kuks richt zich op verminderen uitstoot methaan via voerspoor

Gepubliceerd op
8 oktober 2020

Op het bedrijf van Kuks staat het voerspoor de komende tijd centraal. Er is al aandacht voor scherp bemesten en het voeren van eiwit. Nu zetten deze Koeien & Kansen-deelnemers in Nutter een volgende stap, namelijk het verlagen van de methaanuitstoot.

Het bedrijf is relatief extensief en heeft zich tot doel gesteld het eigen ruwvoer maximaal te benutten. Het gewonnen ruwvoer is op dit moment weliswaar qua volume weer redelijk op orde, maar Kuks  kampt nog met de gevolgen van extreem droge omstandigheden van de afgelopen drie jaar. ‘Dit zien we zowel terug in de kwaliteit als de kwantiteit. We hebben zelfs bijproducten moeten aankopen om tekort aan eigen gewonnen ruwvoer op te vangen’’, zegt Jan Kuks. ‘’Normaal gesproken kopen we alleen bijproducten aan als krachvoervervanger’’, gaat hij verder.

Minder methaanuitstoot

Kuks is dit jaar iets meer koeien gaan houden. Daarnaast is de melkproductie wat gestegen ten opzichte van vorig jaar, waardoor ze in een goed ruwvoerjaar nog op de grens zitten van zelfvoorzienend zijn in ruwvoer. “’Voor dit jaar hebben we al perspulp aangekocht’’, merkt Kuks op. Dit is een bewuste keuze. Naast het eigen ruwvoer willen ze een rantsoen samenstellen waarin ze rekening houden met uitstoot van ammoniak en methaan. Om dit te realiseren hebben ze samen met hun adviseur zes uitgangspunten binnen hun bedrijfsvoering vastgesteld, die bijdragen aan een reductie van ammoniak- en methaanemissie:

  • Maximaal 155 gram RE per kg droge stof in rantsoen melkkoeien
  • Maximaal 150 gram in totale rantsoen melkveebedrijf
  • Hogere melkproductie, doelstelling is 9000 kilogram
  • Hogere VEM dichtheid in rantsoen
  • Méér mais in de basis
  • Verbeteren van de vertering coëfficiënt in het gras

‘’Wij gaan ons nu vooral richten op acties die leiden tot het verlagen van de methaanuitstoot. Dit wordt nog een uitdaging”, zegt Kuks. ‘’Op het gebied van ammoniak zitten we al mooi op koers’’, voegt hij er aan toe. Het valt Kuks op dat bij het aanpassen van het rantsoen om de uitstoot van methaan te verlagen juist hier en daar eiwittekorten ontstaan. Samen met de voeradviseur en een nutritionist zoeken ze nu de grenzen op. De eerste berekeningen laten mooie cijfers zien. Hierin is 250 gram vet per koe per dag toegevoegd en is soja vervangen door een raap/soja-mengsel. Ook het alternatief waarin ze het aandeel perspulp verminderen en meer mais verstrekken laat een verbetering zien op het vlak van de uitstoot van methaan.

Tegenstellingen in de praktijk

Vanuit de gemaakte rantsoenberekeningen blijkt dat wanneer we kijken naar de koe en haar fermentatie nog duidelijk winst te behalen is op het gebied van methaanemissie. Maar daar staat tegenover dat de totale CO2 uitstoot van het rantsoenen dan juist toeneemt (dus methaan en footprint van krachtvoer bij elkaar).  “We zitten op dit vlak in een spagaat. Het voelt een beetje als een elektrische auto rijden, maar dan met stroom vanuit een kolencentrale. Het lijkt mooi, maar zorgt voor een verplaatsing van een probleem’’, meent Kuks.

Tegenvallende resultaten KringloopWijzer 2019

De tegenvallende opbrengsten en kwaliteit zijn terug te vinden in de resultaten uit de KringloopWijzer van 2019. Niet alleen de gewasopbrengsten zijn lager, maar ook de melkproductie kende een behoorlijk daling. De kwaliteit van het ruwvoer was in 2019 aanzienlijk minder. Dit verschil was volgens Kuks niet op een economisch verantwoorde manier recht te trekken met een extra gift krachtvoer. Het jaar 2020 lijkt iets beter. ‘’De opbrengen zijn hoger en de kwaliteit van ruwvoer is beter. We beschikken dit jaar over een betere uitgangssituatie’’, zegt Kuks.