Coen Hagoort in Waarder:

“Durf je open te stellen voor je omgeving en ga actief op zoek naar kansen”

Het melkveebedrijf van Coen Hagoort ligt in Waarder. Het bedrijf ligt midden in het Groene Hart en telt 130 melkkoeien. Hij beschikt over 45 hectare matig ontwaterde veengrond, waar hij alleen gras teelt. De maïs moet hij aankopen. Hij houdt zelf geen jongvee aan op zijn bedrijf. Al meer dan tweehonderd jaar verdient de familie Hagoort de kost op deze plek. Sinds 2010 is hij deelnemer aan het project Koeien & Kansen. Hij kreeg vanuit dit project de bevestiging dat hij binnen zijn huidige bedrijfsvoering op de goede weg was. ‘’Je bent natuurlijk altijd gedreven om economisch het beste uit je bedrijf te halen en dan blijkt dat het milieu daar ook nog baat bij heeft, is dat mooi meegenomen'', meent Hagoort.

Duurzaam en omgevingsgericht ondernemen

De familie Hagoort wil in de toekomst met het bedrijf een zo goed mogelijk resultaat halen op een duurzame manier, met oog en hart voor dierwelzijn en milieu. Daarbij ziet Coen het als een uitdaging om het goede imago van de melkveehouderij te behouden."Als boer beheer je een eigen stukje omgeving van de burger. Je moet je zelf daarvoor durven open te stellen zonder dat het veel beperkingen voor jou als ondernemer oplevert’’, licht hij toe.

Efficiënte mineralenbenutting

De komende jaren wil Coen Hagoort proberen bewuster om te gaan met mineralen en zodoende meer mest op het eigen bedrijf te behouden. Het realiseren van hogere grasopbrengsten per hectare is een belangrijk speerpunt voor deze ondernemer. Door eenvoudige maatregelen zoals aanpassen van bemestingstijdstip, -hoeveelheden, methode en het toepassen van perceelspecifieke bemesting is een hogere ruwvoeropbrengst van goede kwaliteit te realiseren. Dit zal in de praktijk leiden tot een lager stikstof en fosfaatoverschot en een betere bedrijfskringloop.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: geen jongvee, veenweide, onderwaterdrainage, BES-pilot, sleepslang bemesting met water