Familie van de Heijning (7)

"Water is een belangrijk aandachtspunt op ons bedrijf"

Sinds vijf jaar woont de familie van de Heijning pas in het Zeeuwse Hulst. Daar hebben zij eenmelkveebedrijf met 140 koeien op een 35 hectare lichte kleigrond. Dejongveeopfok wordt volledig uitbesteed bij de buurman. Wim heeft een VOF met zijn vrouw Mieke en zoon Wim (jr) en vriendin Natascha. Door natuurontwikkelingin het Brabantse Vessem was er geen toekomst meer voor het boerenbedrijf daar.Vandaar de verhuizing naar het uiterste puntje van Nederland Zweeuws Vlaanderen. 'Door de ligging van ons bedrijf zijn we meer op België gericht dan op Nederland'.

Serrestal zonder voergangen met voergoot

Hier zijn de koeien gehuisvest in een bijzondere 0-6-0 ‘Serrestal’ zonder voergangen, maar met een eigen ontwikkeld concept de zogenaamde ‘voergoot’. De stal wordt gestrooid met gemalen stro, dat ze zelf malen. En vervolgens ingebracht via een vijzel die het strooisel om de drie boxen laat vallen. De koeien worden gemolken door twee Merlin melkrobots van Fullwood. In de zomer gaan de koeien dag en nacht naar buiten en worden ze bijgevoerd met een rantsoen, bestaande uit 50 procent gras– 50 procent maïs. In de winterperiode liggen het percentage op 40 – 60 procent. Ze voeren dus voer aan, namelijk 20 hectare maïs en 20 hectare biologische klaver.

Actief ondernemen door uitwisselen van kennis

Op dit moment neemt de ondernemer actief deel aan een drietal studiegroepen, namelijk de Farmwalk, Autograssmilk en de KringloopWijzer. Deelname aan deze studiegroepen levert veel informatie op, die goed te combineren zijn met de activiteiten binnen het project Koeien & Kansen. Hierbij willen ze graag de nadruk leggen op het thema water.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: serrestal, voergoot, beregenen, windmolen, maaisel composteren