Nieuws

Bemestingsplanning op veengrond

Gepubliceerd op
16 maart 2015

Koeien & Kansen veehouder Hagoort heeft in 2014 een hoge grasopbrengst van zijn percelen behaald. In 2015 heeft Hagoort zich ten doel gesteld deze opbrengsten minimaal te evenaren. Een hoge benutting van de meststoffen is hierbij cruciaal. Een goede start met een uitgewerkt bemestingsplan door veehouder en adviseur is hiervoor een belangrijke basis.

Maatschap Hagoort uit het Zuid Hollandse Waarder staat weer aan de start van een nieuw groeiseizoen. Afgelopen jaar heeft de ondernemer ervaren dat de mest zijn werk goed moet kunnen doen. Maar daar zijn wel de juiste omstandigheden voor nodig. Zeker ook de natuurlijke omstandigheden. In 2014 viel bijna alles precies op zijn plaats, maar dat is voor 2015 natuurlijk geen vanzelfsprekendheid.
Na het gunstig verlopen verlopen voorjaar in 2014 is de eerste indruk dat de natuur dit jaar toch wel wat later is dan het vorige jaar. De temperatuur is nog vrij laag. Daarom er is er nog geen haast gemaakt om de eerste mest op het land te krijgen.

Beschikbaarheid van mest in beeld

Voor dit voorjaar is er eerst een totaalplaatje gemaakt waarin de beschikbaarheid van de mest goed in beeld is gebracht. Op dit bedrijf moet dit jaar een flinke hoeveelheid mest afgevoerd worden. Met dit gegeven moet de ondernemer zeker rekening houden in zijn plan. Het is het gunstigst om de mest in het voorjaar af te voeren, aangezien de tarieven dan lager zijn. Als alle afvoer in het voorjaar plaats zou vinden dan blijft er te weinig mest over om het eigen land optimaal te bemesten. Om die reden zal de voorjaarsgift maximaal  30 ton drijfmest per hectare bedragen. Deze wordt  aangevuld met vloeibare kunstmest die direct mee aangewend wordt op het land. Dit zal pas in de tweede helft van maart zijn.

Via aparte pompunit wordt vloeibare kunstmeststof toegevoegd tijdens aanwenden van drijfmest.
Via aparte pompunit wordt vloeibare kunstmeststof toegevoegd tijdens aanwenden van drijfmest.

Spreiding in afvoer van mest

Maximaal tweederde deel van de benodigde afvoer kan in het voorjaar plaatsvinden om ook voor de tweede snede nog voldoende mest beschikbaar te houden. Het laatste derde deel zal in loop van zomer afgevoerd worden. De derde snede (maaipercelen) zal gedeeltelijk nog mest krijgen om vervolgens op tijd te starten met het sparen van mest voor het volgende jaar.

Hopelijk valt voor Hagoort ook dit jaar weer alles op zijn plaats en wordt de mest goed benut. Dit moet uiteindelijk leiden tot optimale grasopbrengsten.