Nieuws

Nieuw Nederlands Weiden bij Koeien & Kansen

Gepubliceerd op
4 mei 2022

Weidegang, meer gras in de koe, ammoniakreductie, economie. Vier onderwerpen die naadloos op elkaar aan sluiten als het gaat om vers gras. Het systeem Nieuw Nederlands Weiden heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen om weidegang te promoten en eenvoudiger te maken. Ook Koeien & Kansen-deelnemer Adrian Houbraken in Bergeijk raakte hierdoor geïnspireerd en is aan de slag op zijn bedrijf.

De beweidingstrategie van Adrian Houbraken bestond uit een vorm dat ergens tussen 3 daags omweiden en Nieuw Nederlands Weiden in lag. ‘’Deze manier van werken beviel eigenlijk prima, maar de grasopname viel een beetje tegen’’, zegt Houbraken.

De opname van vers gras was met 793 kg droge stof per koe per jaar te laag en het RE-gehalte in het rantsoen kwam uit op 159 gram op basis van de gehele koppel. Met 159 gram kwam hij uit boven de gestelde doelstelling van 155 gram binnen Koeien & Kansen.

Op tijd starten met weiden was de wens

In 2022 ligt de nadruk nog meer op weidegang bij Houbraken. In maart zijn de plannen gemaakt voor een nieuwe perceelindeling, waarbij de koeien nu soms links en rechts van een greppel moeten lopen, wat zeer ongewoon is binnen de bedrijfsvoering. Er zijn 5 gelijke percelen van ieder 2 hectare gemaakt.

‘’Helaas hadden we te maken met een valse start. Begin april wilde ik de koeien eigenlijk naar buiten doen, maar het was toen net een hele natte periode’’, zegt Houbraken. Meteen na die periode zijn de koeien eigenlijk in iets te lang gras de wei in gegaan. Omdat het nog nat was, vertrapten de koeien best veel. Daarnaast waren ze erg onrustig. “Het leek wel of ze het systeem van elke dag een nieuw perceel niet begrepen’’, merkt Houbraken op.

Tweede ronde ging stuk beter

Bij de 2e ronde ging het beter. Het werd droger, en de vertrapte zode herstelde snel. Bovendien scheen de zon meer en waren de nachten koud. Dat betekende meer suikers, dus lekkerder gras. Dit zorgt ervoor dat de koeien nu graag naar buiten gaan. Het lijkt dat ze elke dag echt zin hebben in het nieuwe, vers gegroeide gras. Dit is natuurlijk ook de basisgedachte achter dit systeem.

De opname zit nu, eind april op 6 kg droge stof per koe per dag, waarbij de koeien vrij naar de melkrobot kunnen bewegen.

Doel is om ook straks na het maaien een twee blokken combineren en verdelen in 5 percelen van 2 hectare. Als de eerste 60 dagen weidegang om zijn van dit jaar dan hebben de koeien al kans gehad om bijna de helft van de DS opname die in 2021 gerealiseerd was, op te nemen.