Nieuws

Maisteelt zonder drijfmest

Gepubliceerd op
12 november 2018

Uit eerdere ervaringen blijkt het telen van mais op gescheurde grasland vaak goede resultaten geeft. Maar of dat ook geldt voor het telen van deze mais zonder drijfmest is voor veel ondernemers nog een vraag. Zo ook voor Koeien & Kansen-deelnemer Adrian Houbraken. Hij heeft hier afgelopen jaar mee geëxperimenteerd.

Volgens planning is het veldperceel, ondanks zijn mooie zode, na 3 jaar gras-klaver gescheurd. Het scheuren vond vroeg in het voorjaar van 2018 plaats. Dit is noodzakelijk zodat de aanwezige N in zode op tijd vrijkomt voor het vervolggewas. Eind april heeft Houbraken de mais gezaaid. Hij liet de drijfmestbemesting, bij wijze van experiment, bijna volledig weg. Slechts 1 van de 7 hectare heeft 20 ton drijfmest gehad. De andere 6 hectare heeft hij niet bemest met drijfmest.

Maisperceel verschillend bemest

Op 26 april is de mais gezaaid en is het ''proefveld'' als volgt bemest:

Perceel Drijfmest Kunstmest (Kali) Rijenbemesting
1 ha 20 ton 250 kg K40 100 kg (22 kg N)
5 ha geen 500 kg K40 100 kg (22 kg N)
1 ha geen 500 kg K40 geen

Beregenen van mais 

Vanaf begin juli is de mais 4 x beregend met 20 mm. Hierbij viel het op dat er nog geen echte droogteverschijnselen waren, in vergelijking met andere maispercelen in de regio. ''Het lijkt erop dat het gescheurde grasland een positieve invloed op de vochtvoorziening heeft'', zegt Houbraken.

Weinig verschil in maisopbrengst

Op 27 augustus is de mais geoogst. Tussentijds, en ook bij de oogst was er absoluut geen verschil te zien tussen de baan met drijfmest ten op zichte van de rest van de hectares. Om een goede opbrengstinschatting te maken zijn tijdens de oogst de wagens gewogen. Dit leverde een opbrengst op van 312.700 kilogram product, ofwel 44.800 kilogram per hectare. Bij een droge stofgehalte van ruim 41%. Dat komt overeen met een gemiddelde opbrengst van 18.412 kg droge stof per hectare.

De maisopbrengst van dit gescheurde graslandperceel kwam volgens de partijmeting en analyse uit op 122,6 ton droge stof, ofwel 17.564 kilogram droge stof per hectare met een voederwaarde van 979 VEM, 340 gram zetmeel bij ruim 41% droge stof. Voor 2018 prima opbrengsten voor deze regio. Ook de voederwaarde is goed, ondanks het relatief lage zetmeelgehalte.

Groenbemester is goed ontwikkeld

Snel na de oogst, is op 30 augustus, het land met een schijvencultivator losgetrokken en direct daarna ingezaaid met 32 kilogram Italiaans raaigras. Helaas valt de hoeveelheid regen in Bergeijk erg tegen. "Nu begin november is het nog erg droog'', merkt Houbraken op. Ondanks deze droogte staat het Italiaans raaigras er fantastisch bij. ''De grasmat is egaal en uniform en kleurt mooi diepgroen. Er staat zeker al meer dan 2 ton droge stof per hectare op', voegt hij er aan toe.

Door de grondbewerking is het zaaibed zeer los en kan het volgens deze Koeien & Kansen-deelnemer niet geoogst worden, maar anders wist hij het wel.

Mais telen zonder drijfmest

Het is nu afwachten wat de winter met dit gewas gaat doen, maar het plan is nu om dit gewas weer vroeg dood te spuiten en nog een jaar mais te telen, en dan helemaal zonder drijfmest. Met dit plan laat Houbraken zien dat maisteelt zonder drijfmest na gescheurd grasland, zeer goed is bevallen. ''De ‘uitgespaarde’ drijfmest van 7 ha mais is allemaal verdeeld over het grasland, ook om N-kunstmest te besparen'', merkt Adrian Houbraken tot slot op.