Nieuws

Houbraken zet in op seizoen-siësta voor meer mest in de put

Gepubliceerd op
19 april 2024

2024 zal wel op een heel vreemde manier de geschiedenis ingaan. Een extreem nat voorjaar, maar vooral grote mestoverschotten door een combinatie van oorzaken. Dat geldt zeker ook voor Koeien & Kansen deelnemer Adrian Houbraken in Bergeijk. Hij moet in 2024 meer dan 2500 ton mest afzetten, een opmerkelijke stijging ten opzichte van de 1000 ton van het voorgaande jaar, 2023.

Net als veel andere Koeien & Kansen-bedrijven vervalt voor Houbraken de BES-deelname in 2024. Dit betekent dat hij minder mest op zijn eigen land mag plaatsen dan in 2023. Daarnaast valt een groot deel van zijn grond in een derogatievrije zone voor percelen in een beekdal. Deze veranderingen leiden tot aanzienlijk hogere mestafzetkosten voor Houbraken in 2024.

De nieuwe situatie vraagt om een andere aanpak binnen de bedrijfsvoering om voldoende mest beschikbaar te hebben voor bemesting en afzet. ''Dit jaar loste het probleem zich voor een deel vanzelf op doordat het erg nat was. Hierdoor konden we 16 hectare niet kunnen bemesten met drijfmest. Dat geeft ons dit jaar ruimte voor afzet, hoewel dit niet gepland was,’’ merkt Adrian Houbraken op.

Eigen land bemesten

Om het eigen land in de toekomst goed te kunnen blijven bemesten, moet er voldoende mest beschikbaar zijn. Houbraken heeft de laatste jaren het systeem van Nieuw Nederlands Weiden toegepast, met succesvolle resultaten. Echter, in de zomer, na de langste dag, werd weidegang vaak moeilijker, waardoor de koeien minder vers gras opnamen, maar de mest wel in de wei belandde in plaats van in de put.

Seizoen-siësta

Daarom kiest Houbraken ervoor om seizoen-siësta beweiding toe te passen in het komende jaar. De koeien gaan in het voorjaar zo vroeg mogelijk naar buiten tot de lastige periode rond eind juni, begin juli. In die periode wordt het vaak warm, waardoor de koeien overdag niet graag naar buiten gaan en de vers grasopname terugloopt.
Houbraken zal dan de staldeuren dichthouden, het gras ‘schoon’maaien en mogelijk bemesten met verdunde drijfmest en kunstmest en vervolgens maaien. Afhankelijk van de exacte tijd komt er misschien nog een maaisnede achteraan. Om rekening te houden met de uitstoot van methaan zal Houbraken relatief lichte sneden maaien, omdat zomergras snel hard wordt, is zijn er ervaring. In september mogen de koeien weer naar buiten in mooie, schone, gemaaide en frisse weiden. Dit kan en mag dan zolang er gras is, en de draagkracht het toelaat.

IMG_5821_1.JPG
Voor deze zomer heeft Houbraken het plan opgepakt om de percelen 'schoon' te maaien, waardoor de koeien september weer over een fris gras beschikken.

Voldoen aan eisen voor weidegang

Door deze aanpak hoopt Adrian Houbraken de grasopbrengsten op peil te houden en te beschikken over meer mest om te verdelen en af te zetten. Daarnaast hebben zijn koeien hopelijk minder last van de zomerdip in productie. Om dit te ondersteunen, zijn er bijvoorbeeld extra ventilatoren op stal geïnstalleerd. Ondanks dat de koeien minder uren weiden, is Houbraken ervan overtuigd dat hij nog steeds kan voldoen aan de eis van 120 dagen en 720 uren weidegang.