Nieuws

Gras-klaver levert meer eiwit van eigen bodem op

Gepubliceerd op
15 maart 2017

Klaver staat al jaren te boek als een eiwitleverancier, toch is het areaal gras-klaver in Nederland nog beperkt. Koeien & Kansen-ondernemer Adrian Houbraken experimenteerde met deze mengteelt binnen de BES-pilot. Zijn ervaringen met deze teelt zijn zo goed, dat hij zelfs enkele huispercelen heeft ingezaaid met gras-klaver.

Veel veehouders hebben wel eens een paar jaar klaver in mengteelt met gras geteeld. Vaak stoppen zij er na enkele jaren weer mee, aangezien het lastig blijft om het aandeel klaver op peil te houden.
Koeien & Kansen deelnemer Adrian Houbraken in Bergeijk teelt sinds een paar jaar klaver in mengteelt. Dit doet hij op een perceel van bijna 7 hectare, dat op afstand ligt van zijn bedrijf, waardoor hij het perceel alleen maait. Houbraken neemt deel aan de BES-pilot en heeft tijdens onderzoek gedaan naar deze teelt. In het kader van de pilot zijn de opbrengsten goed in beeld gebracht. Zo zijn alle wagens met gras-klaver over de weegbrug gegaan en zijn er bovendien telkens aparte monsters genomen.

Hogere opbrengst, minder soja

In 2016 lag de droge stofopbrengst per hectare gras-klaver op 12.500 kilogram met een RE gehalte van 230 gram per kilogram droge stof.
De netto kilogrammen droge stofopbrengst die de KringloopWijzer liet zien over alle percelen was ruim 11.000 kilogram droge stof per hectare.
Het RE gehalte in de kuilen zonder klaver kwam gemiddeld uit op 170 gram per kilogram droge stof. Dat is dus een verschil van 60 gram RE per kilogram droge stof. Dat betekent bij 12,5 ton droge stof een verschil van ongeveer 750 kg RE per hectare per jaar.
Wat levert dit aan besparingen ten aanzien van de aankoop van een bijproduct, zoals soja op? Sojaschroot bevat 425 kilogram /RE per ton. De extra van 750 kilogram RE per hectare gras-klaver levert een besparing op van 1,5 ton soja per hectare. Het financiële voordeel hiervan is dan ongeveer € 525,- per hectare bij een marktprijs van € 350,- ton soja.

Voordelen van gras-klaver

Doordat gras-klaver stikstof opneemt uit de lucht is een normale bemestingsgift met dierlijke mest voldoende. Er hoeft daarnaast dus geen N uit kunstmest op de gras-klaver percelen worden toegediend.
De ervaringen met de mengteelt zijn ondertussen zo goed dat deze ondernemer ook al enkele nieuw ingezaaide percelen met gras-klaver heeft liggen op de huiskavel. Ook al vindt hij het af en toe zeer moeilijk om de juiste beslissing te nemen om het klaveraandeel op het gewenste peil te houden, heeft hij toch besloten te kiezen voor de voordelen van gras-klaver.