Nieuws

Buijs geeft in video visie op robuuste combinatieteelt

Gepubliceerd op
17 november 2020

Koeien & Kansen deelnemer Joris Buijs vertelt in een video over de meerwaarde van robuuste combinatieteelt voor zijn bedrijf. In deze video gaat hij het gesprek aan met onderzoeker Pieter de Wolf van Wageningen University & Research. De Wolf doet al heel zijn werkzame leven onderzoek naar de kringloop tussen akkerbouw en melkveehouderij.

Twintig jaar geleden is Joris Buijs de uitdaging aangegaan om zo veel mogelijk krachtvoer van zijn eigen land te oogsten. “We zijn toen gaan kijken in hoeverre we zelf krachtvoer kunnen telen in plaats van dat we dat van de andere kant van wereld halen’’, zegt Buijs. Hij is gestart met het telen van akkerbouwgewassen ten dienste van de melkveehouderij. Het voordeel is dat de krachtvoerkosten 1 à 2 cent per kilogram melk lager liggen en dat daarnaast mest afgezet kan worden bij de akkerbouwer in de buurt. “Hierdoor heb ik mijn mestplaatje op het bedrijf rond’’, zegt Joris.

Juiste mest essentieel

Het is volgens Buijs nu al moeilijk om over voldoende goede mest te beschikken met de juiste gehalten. In de toekomst zal dit probleem groter worden naar verwachting. ‘’Zeker in de echte akkerbouwgebieden, zoals Noord Groningen, Friesland, Flevoland en Zeeland zullen akkerbouwers kampen met een tekort aan organische mest met de juiste gehalten in de toekomst’’, meen de Wolf.  In deze gebieden is weinig veehouderij. Dus de akkerbouwers moeten het doen met kunstmeststoffen. Het is belangrijk om de komende tijd extra aandacht te besteden aan de beschikbaarheid van de mest en de bodemstructuur, zodat alle meststoffen optimaal benut worden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan