Nieuws

Buijs wil (nog) meer eiwit en energie van eigen land halen

Gepubliceerd op
8 juli 2019

Koeien & Kansen deelnemer Joris Buijs in Etten Leur experimenteert al jaren met het telen van eiwit en energie van eigen land als krachtvoervervangers. Hij teelt dit jaar mais en veldbonen gemengd op een perceel. Een nieuw mengsel voor hem, dat naar verwachting leidt tot hogere opbrengsten en en een eiwitrijke smakelijke kuil.

Het mengsel van 50% veldbonen en 50% mais heeft zich bewezen als gewas voor vruchtwisseling en is al officieel erkend door vele onderzoeksinstituten in Duitsland. Een reden temeer voor Buijs om dit gewas eens te telen dit jaar. Dit mengsel voldoet bovendien aan de bepaling van het Ecologisch Aandachtsgebied (weging 1.0 hoofdteelt EA, code 311 bij gecombineerde opgave).

Mais met tuinbonen

IMG_1425a.jpg

De teelt van mais met veldbonen kent vele voordelen. Zo blijkt uit ervaringen in Duitsland dat het gewas hoge opbrengsten kent en zorgt voor een eiwitrijke kuil, dat de koeien graag vreten. Het is een smakelijk gewas dat met minder kunstmest toe kan dan alleen mais. Het levert plusminus een besparing op van 40 kilogram N per hectare. De veldboon is een vlinderbloemige en bloeit rijk. Deze bloemen zijn aantrekkelijk voor insecten en bijen. Het gewas zorgt voor meer eiwit in het energierijke maisgewas. Dit is belangrijke reden voor Buijs om dit gewas eens te telen. Bovendien zorgen de wortels van de tuinbonen voor een positief effect op het bodemleven. Met het toevoegen van dit mengsel breidt Buijs zijn assortiment aan gewassen uit. Dit vergroot de biodiversiteit op zijn bedrijf.

Wachten op resultaat

In het voorjaar heeft hij het gewas laten zaaien. De opkomst was prima. Hoe het gewas zich verder ontwikkelt hangt natuurlijk mede af van de weersomstandigheden komende zomer. Ook over de smakelijkheid valt nog niets te zeggen. Voor Buijs is het weer van de vele experimenten die hij afgelopen jaren heeft gedaan met als doel meer eiwit van eigen land te halen.