Nieuws

Veehouders enthousiast over voederbieten

Gepubliceerd op
9 maart 2020

Vier Koeien & Kansen deelnemers hebben het afgelopen jaar voederbieten geteeld en gevoerd aan het melkvee. De ondernemers zijn enthousiast en nemen het volgende jaar zeker weer op in het rantsoen. Alle veehouders hebben een mooi smakelijk product kunnen oogsten, ondanks variërende opbrengsten per hectare door de droge zomer. De koeien vreten het graag en produceren melk met hogere gehaltes voor eiwit tussen de +0,05 tot 0,10 en vet tussen de +0,10 tot 0,20.

Joris Buijs

Joris Buijs heeft als deelnemer aan het project Koeien & Kansen de meeste ervaring met de teelt van voederbieten. Het past dan ook perfect binnen zijn bedrijfsstrategie, waarin hij probeert volledig zelfvoorzienend te zijn. Buijs teelt al drie jaar met succes voederbieten. ‘’Het eerste jaar ben ik gestart met ruim een hectare. Dit beviel zo goed dat ik het areaal heb uitgebreid tot 2,6 hectare. Nu kan ik in principe een jaarrond voederbieten verstrekken aan het melkvee. Dit jaar heb ik voor het eerst eind oktober een deel van de voederbieten gemengd ingekuild met MKS’’, legt Buijs uit. De teelt en het oogsten besteedt hij volledig uit aan de loonwerker. Hij kijkt nu naar de mogelijkheden om bieten in de toekomst zelf te wassen en te snijden. ‘’Het kost allemaal wel wat extra. Zo zijn de teelt- en oogstkosten gemiddeld wat hoger dan die van snijmais, maar daar staat wel een smakelijk en VEM-rijk product tegenover. Uiteindelijk heb ik deze zomer een cent meer gebeurd voor een kilogram melk door de hogere gehalten van eiwit en vet in de afgeleverde melk’’, merkt hij tot slot op.

Mark Pijnenborg

Op 1,35 hectare heeft Mark Pijnenborg in 2019 voederbieten geteeld. Vanwege de positieve verhalen van zijn collega’s en de hoge VEM opbrengsten per hectare heeft hij deze teelt geprobeerd. Hij heeft het telen en oogsten volledig uitbesteed aan de loonwerker. ‘’We hebben uiteindelijk 165 ton per hectare geoogst’’, zegt Pijnenborg. Hij verstrekt 9 kilo product per koe per dag met de voermengwagen met frees. “De koeien zijn er gek op en zoeken het er als eerste tussenuit’’. Ook dit jaar gaat hij weer 1,35 hectare voederbieten telen. Dit jaar heeft hij een deel in het land moeten opslaan, omdat niet voldoende ruimte had op het erf. “Het komende jaar zal ik een deel van het perspulp vervangen door bieten. Dat betekent dat ik een deel van de sleufsilo kan gebruiken voor opslag’’, zegt hij. De teelt is niet goedkoop. Uit een globale berekening komt hij op een kostenpost van ruim € 2400,- per hectare uit voor de teelt van voederbieten.

Kees Jan van Wijk

Kees Jan van Wijk in Waardenburg heeft dit jaar voor de eerste maal 1,25 hectare voederbieten geteeld. ''Wij hoorden overal positieve verhalen over het verstrekken van voederbieten aan het melkvee. Bovendien kan dit gewas goed tegen droge zomers. Ook dit jaar was het droog en toch deden de bieten  het  goed. Zeker na een flinke onweersbui in juli stonden ze er weer goed bij’’, zegt Van Wijk. Deze ondernemer heeft de hele teelt en het oogsten uitbesteed aan de loonwerker. ‘’Half oktober hebben we het eerste deel geoogst en het tweede deel eind november. De bieten gingen in de snipperbak aan de shovel en werden volgens voor de koeien gebracht’’, gaat hij verder. Het komende jaar willen ze zeker weer voederbieten opnemen in het rantsoen, maar gaan ze niet zelf telen. ''Mogelijk kopen we minder maïs aan en voeren daarvoor in de plaats voederbieten aan".

Frank Post

Voor Koeien & Kansen deelnemer Post in Nieuweroord is de teelt van bieten heel erg gemakkelijk. “Je spreekt met een akkerbouwer in de buurt af dat hij ruim een hectare bieten voor je teelt. Daarna is het wachten op het tijdstip van oogsten’’, zegt Post. Half oktober is hij gestart met voeren.  “In eerste instantie gingen we voeren zonder de bieten te reinigen. Dat was geen succes’’, zegt hij. Post is op zoek gegaan naar een reinigingstrommel, waarin hij nu 1 keer per week 7 ton bieten schoonmaakt. Elke dag snippert hij een ton bieten. Dit kost ongeveer 20 minuten per dag. Voor het hele proces van schoonmaken, snipperen en voeren kost plus 40 minuten tijd per dag."Een leuke tijdsbesteding dat alleen past binnen een familiebedrijf'', merkt hij op. Hij komt uit een kostenpost van 23 euro per ton bieten, daarbij komen nog de verwerkingskosten. Maar daar staat tegenover dat de koeien het graag eten en het een positieve effect heeft op de penswerking. “Met bieten in het rantsoen wordt het eiwit in het rantsoen verlaagd en kan melk met eventueel meer melkeiwit afgeleverd worden’’, zegt hij.