Nieuws

Zelf soja telen

Gepubliceerd op
1 februari 2018

Koeien & Kansen veehouder Wim van de Heijning uit het Zeeuwse Hulst onderzoekt de mogelijkheden van het telen van een eiwitrijk gewas als bijvoorbeeld soja op zijn bedrijf. Hij zou graag willen experimenteren met eiwitrijke gewassen. Zo ziet hij potentie in de teelt van soja, maar hij staat ook open om andere eiwitrijke gewassen te proberen.

Wim van de Heijning: "Duurzaamheid wordt steeds belangrijker: er is een toenemende vraag naar duurzaam geteelde en GMO-vrije producten. Ik wil kijken hoe ik hier binnen mijn eigen bedrijf op in kan spelen". Soja, maar ook een ander eiwitrijk gewas als bijvoorbeeld veldbonen, zijn stikstofbindende gewassen. De nalevering van de stikstof levert weer een voordeel op voor het gewas dat na het eiwitrijke gewas geteeld wordt. Verschillende eiwitrijke gewassen zijn ook interessant als teelt binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in het kader van de vergroening.

Moeilijk in te passen in bouwplan

Echter loopt hij nog wel tegen verschillende problemen aan om de teelt in zijn bouwplan op te kunnen nemen. Onder andere vanwege de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot derogatie en de verantwoorde groei melkveehouderij (AMvB Grondgebondenheid) is het lastig om het bouwplan anders in te richten. Wim zou graag meer bouwland in zijn bouwplan op willen nemen zodat er ruimte komt voor de teelt van eiwitrijke gewassen. Maar door de verhouding van 80% grasland in verband met derogatie is dat lastig. Wim: "Een ontheffing voor de teelt van eigen krachtvoer zou mooi zijn, maar blijkt lastig te verkrijgen. Het is daarbij van belang dat de milieukwaliteit niet minder wordt en bijvoorbeeld de nitraatuitspoeling laag is. Ik begrijp dat standpunt, zeker nu in de huidige tijd met de onderhandelingen voor nieuwe derogatie, maar sta er voor open dit verder te onderzoeken."

Kansen voor sojateelt

Toch zijn er ook kansen. "Een aantal jaren geleden was de opbrengst van soja nog maar zo’n 1000-1500 kilogram per hectare, afgelopen jaar blijken opbrengsten van 3500-4000 kilogram geen uitzondering. Met deze opbrengsten kan de teelt gaan concurreren met zomertarwe of gerst. Dit biedt kansen voor de samenwerking met akkerbouwers in dit gebied'', aldus Heijning. Het creëren van een win-win-situatie is uiteraard erg belangrijk bij een goede samenwerking. De voordelen voor de akkerbouwer: nalevering stikstof, vergroenings-gewas(GLB),  rustgewas. Met daarnaast voordelen voor een veehouder: mestafzet en voer op korte afstand van het bedrijf. Dit versterkt de positie van de regionale kringlopen binnen een gebied.