Nieuws

Zoetwateropvang zelf beheren

Gepubliceerd op
19 juli 2022

Koeien & Kansen deelnemers Wim sr. en Wim jr. van de Heijning in het Zeeuws Vlaanderen kunnen beregen vanuit een zoetwaterbel op een diepte van 8 meter. Aangezien meerdere landbouwers hieruit pompen is het de vraag hoe lang dit (nog) kan. Om in de toekomst te beschikken over voldoende zoetwater zijn ze bezig met egaliseren, draineren en slootbeheer. Zo is er dit jaar een stuw aangelegd om het zoetwater in de sloot op te vangen.

In de provincie Zeeland is de beschikbaarheid van water op zich geen probleem, maar wel de beschikbaarheid van zoetwater. Figuur 1 laat zien op welke diepte het zout water (>1500 mg chloride per liter water) zich bevindt ten opzichte van het maaiveld. Hoe donkerder de kleur op de kaart, hoe ondieper het zoutwater zich bevindt.

In Zeeuws Vlaanderen, waar de familie Van de Heijning woont, zit het zoutwater duidelijk dieper dan in de andere gebieden zoals Tholen, Schouwen Duiveland of Beveland. Bij Van de Heijning kan er beregend worden uit een zoetwaterbel op 8 meter diepte. Aangezien meerdere landbouwers hieruit pompen is het de vraag hoe lang dit (nog) kan. Naast het zoutwater onder de grond is ook veel oppervlakte water brak. Ook rondom de percelen van de familie Van de Heijning is er een deel brak waardoor er niet zomaar beregend kan worden met oppervlaktewater. Daarom is het een grote uitdaging om het zoet water dat beschikbaar is, zo goed mogelijk op te slaan voor de droge periodes.

Capture.JPG

Zoetwater vasthouden

De afgelopen jaren zijn Wim Sr. en Wim Jr. hiermee bezig middels egaliseren, draineren en slootbeheer. Zo is er dit jaar een stuw aangelegd om het zoetwater in de sloot op te vangen. In de zomer wordt de doorgang van de stuw verhoogd waardoor het waterpeil in de sloot hoger komt te staan. In de herfst en winter, wanneer er veel regen valt, zal de stuw weer lager staan en kan het overtollige water snel afgevoerd worden. In deze sloot van 650 meter lang kan circa 2600m3 water opgeslagen worden. Via infiltratie of inzijging zal het water door het hoge waterpeil via de drainage juist het land instromen. Daarom zal het perceel bij de stuw opnieuw gedraineerd worden om meer infiltratie te krijgen. In de zomer zullen de drains dan gebruikt worden om het water de percelen in te laten stromen en in de herfst/winter visa versa.

De ondernemers zouden in de grote sloot rondom de huiskavel graag nog een stuw plaatsen. Daarmee kan het waterpeil in de polder rondom de huiskavel van 21 hectare verhoogd worden. Hiermee verwachten de heren minder snel last te hebben van de droogte en dus minder snel en vaak te moeten beregenen.

.