Nieuws

Nieuwe deelnemers Koeien&Kansen komen uit Friesland en Zeeland

Gepubliceerd op
19 januari 2015

Eind vorig jaar deed het project Koeien&Kansen een oproep voor nieuwe deelnemers. Maar liefst 58 veehouders reageerden. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het Friese bedrijf van de broers Hains en Nanne Koopman in Oudega en het bedrijf van Wim van de Heijning in het Zeeuwse Hulst. Een eerste kennismaking met deze ondernemers.

Hains en Nanne Koopman hebben een melkveebedrijf met een quotumomvang van 1,56 miljoen kilogram melk. Dit proberen ze vol te melken met 180 melkkoeien. Qua stalruimte hebben ze de mogelijkheid om door te groeien naar 210 melkkoeien. Daarnaast houden ze sinds vorig jaar hun jongvee tot een jaar op een andere boerderij, dat zij hebben bijgekocht. De buurman verzorgt een deel van het jongvee en neemt ook deel aan de VOF. Ze hebben 124 hectare land in gebruik. Het is deels zandgrond, maar het grootste gedeelte, 102 hectare, bestaat uit kleigrond. De grondsoort varieert tussen de 9 en 60 procent afslibbaar.

Aandacht voor verhoging van gewasopbrengst

De broers hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de bodemstructuur. Zo hebben ze 24 hectare gedraineerd en nog eens 22 hectare peilgestuurde drainage aangelegd. Deze peilgestuurde drainage is nu twee seizoenen in gebruik. Dit is aangelegd om de bergingscapaciteit van de grond te vergroten, waardoor de opbrengsten mogelijk hoger zijn. Daarnaast hebben ze nog andere zaken geprobeerd om de opbrengsten te verhogen, zoals diepspitten, het telen van rietzwenkgras met rode klaver. In de zomer worden de koeien volop geweid en met het principe ‘meten is weten’ proberen ze zo nauwkeurig mogelijk te weiden en te voeren. Deze voorbeelden laten zien dat deze ondernemers graag nieuwe dingen proberen en er naar streven om zo efficiënt mogelijk met de grond om te gaan. Na een periode van groei hebben de broers nu de intentie om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Actieve Brabantse ondernemer in Zeeland

Sinds vier jaar woont de familie van de Heijning pas in het Zeeuwse Hulst. Daar hebben zij een melkveebedrijf met 140 koeien op een 35 hectare lichte kleigrond. De jongveeopfok wordt volledig uitbesteed bij de buurman. Wim heeft een VOF met zijn vrouw Mieke en zoon Wim (jr) en vriendin Natascha. Door natuurontwikkeling in het Brabantse Vessem was er geen toekomst meer voor het boerenbedrijf daar. Vandaar de verhuizing naar Zweeuws Vlaanderen. Hier zijn de koeien gehuisvest in een bijzondere 0-6-0 ‘Serrestal’ zonder voergangen, maar met een eigen ontwikkeld concept de zogenaamde ‘voergoot’. De stal wordt gestrooid met gemalen stro, dat ze zelf malen. En vervolgens ingebracht via een vijzel die het strooisel om de drie boxen laat vallen. De koeien worden gemolken door twee Merlin melkrobots van Fullwood. In de zomer gaan de koeien dag en nacht naar buiten en worden ze bijgevoerd met een rantsoen, bestaande uit 50 procent gras – 50 procent maïs. In de winterperiode liggen het percentage op 40 – 60 procent. Ze voeren dus voer aan, namelijk 20 hectare maïs en 20 hectare biologische klaver.

Op dit moment neemt de ondernemer actief deel aan een drietal studiegroepen, namelijk de Farmwalk, Autograssmilk en de KringloopWijzer. Deelname aan deze studiegroepen levert veel informatie op, die goed te combineren zijn met de activiteiten binnen het project Koeien & Kansen. In Brabant was Van de Heijning bestuurslid van ZLTO, Waterschap en gemeenteraadslid. Bij ZLTO was hij verantwoordelijk voor de portefeuille Water. Een thema dat naadloos aansluit bij het project Koeien en Kansen.

Uitgebreid kennis maken met de deelnemers

De komende periode kan iedereen uitgebreid kennis maken met de nieuwe deelnemers. Op de site van Koeien & Kansen zullen Hains en Nanne Koopman en de familie van de Heijning zich presenteren op hun eigen deelnemerspagina.