Kees en Jannie van Wijk in Waardenburg:

"Nederland heeft geen mestprobleem, hooguit een kunstmestprobleem"

Een groter contrast is nauwelijks denkbaar: een tiental jaren geleden nam Kees van Wijk nog deel aan de acties tegen het mestbeleid, nu doet hij mee aan 'Koeien & Kansen'. "Ik ben 180 graden gedraaid", beaamt de Betuwenaar, die op rivierklei boert in het Gelderse rivierengebied. Kees en Jannie boeren in het typische, waterrijke Gelderse rivierengebied. De zware komklei (95% procent afslibbaar) fixeert flinke hoeveelheden fosfaat. Hierdoor is het heel moeilijk de eindnorm voor fosfaat te halen. Zeker als stikstof uit kunstmest meegeteld gaat worden.

Optimale benuttting drijfmest

Kees concentreert zich binnen zijn bedrijfsvoering vooral op een optimale benutting van drijfmest. "Op papier wordt vijftig procent van de stikstof uit dierlijke mest benut", vertelt hij. "In de praktijk varieert dat cijfer volgens mij van dertig tot zestig procent." In het najaar rijdt hij geen mest uit. “Ik bewaar het liever tot het voorjaar, dan is de benutting veel hoger waardoor ik kan besparen op kunstmest.”

Intensief bedrijf

Het bedrijf van van Wijk is intensief, zo’n 23.500 kg melk per ha. Het melkquotum bedraagt ca. 1.000.000 kg. In 2003 is de melkveestal fors vergroot. Tevens is er ook een geheel nieuwe 2 x 12 zij-aan-zij melkstal gebouwd. Kees en Jannie hebben deze forse investering gedaan omdat zij geloven in de toekomst van hun bedrijf. Bij het ontwerp van de stallen is vooral aandacht geschonken aan zowel het welzijn van de koeien, als dat van de veehouder. Ook is er geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Alsof dat nog niet genoeg is heeft van Wijk zijn blik verruimd in de zoektocht naar mogelijkheden voor de toekomst. Er zijn vergevorderde gesprekken gaande over de ontwikkeling van een windmolenpark. Dit in samenwerking met de buren en energiemaatschappij NUON.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Trefwoorden: (biololgisch), Jerseys, BES-pilot beweiding, klei, windmolens, bodem, sleepslangen