Nieuws

Dure Nederlandse grond leidt tot veel kapitaal

Gepubliceerd op
7 september 2017

Op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf is meer dan € 200,- per 100 kilogram melk aan kapitaal in de vorm van grond aanwezig. Dit is toe te schrijven aan de hoge grondprijzen. De hoeveelheid kapitaal is dan ook erg hoog ten opzichte van de andere zuivellanden. Elke twee maanden wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op de hoeveelheid kapitaal per 100 kilogram melk.

Er is op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf ongeveer € 325, - per 100 kilogram melk aan kapitaal aanwezig. Dit is bijna 10 keer de melkprijs wat een bedrijf jaarlijks per 100 kilogram melk ontvangt. Ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden is de hoeveelheid kapitaal in Nederland erg hoog. Meer dan € 200.- per 100 kg melk van dit kapitaal zit in hier grond. De hoge grondprijzen zijn hier debet aan. Nederland kent gemiddeld hoogste grondprijs.

Naast veel geld in grond te stoppen, investeert een Nederlandse melkveehouder ook veel geld in gebouwen. Gemiddeld ligt dit op bijna € 60,- per 100 kilogram melk. Van de belangrijkste Europese zuivellanden heeft een typisch Frans melkveebedrijf de minste hoeveelheid kapitaal per 100 kilogram melk. Het bedrag ligt op ruim € 80,- per 100 kilogram melk. Dit komt vooral door de goedkope grond. Buiten Europa zitten specifieke melkveebedrijven in de VS nog iets lager. Hier ligt het kapitaal zelfs onder € 80,- per 100 kilogram. Deze bedrijven met veel melkkoeien en een hoge melkproductie per koe steken per 100 kilogram melk weinig geld in machines en gebouwen. In Frankrijk en de VS is de kapitaalbehoefte per 100 kg melk daarom ongeveer slechts 2,5 keer zo hoog als de melkprijs.
In Polen is de grond niet duur, maar in dat land zorgen een lage melkproductie van ongeveer 5000 kilogram melk per koe en weinig geproduceerde melk per hectare (3000 kg melk/ha) voor veel vastgelegd kapitaal per 100 kilogram melk.

Figuur 1: Kapitaal per 100 kg geproduceerde melk (€) (Bron: IFCN 2016, gegevens 2015).
Figuur 1: Kapitaal per 100 kg geproduceerde melk (€) (Bron: IFCN 2016, gegevens 2015).