Nieuws

Nederlandse melkveehouder betaalt laag rentepercentage over leningen

Gepubliceerd op
1 mei 2017

De Nederlandse melkveehouder betaalt met gemiddeld 3 procent het laagste rentepercentage over zijn leningen in vergelijking met collega melkveehouders in andere exporterende zuivellanden. Elke twee maanden wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal. Deze keer staat het rentepercentage centraal.

In een eerder nieuwsbericht 'Veel kapitaal onder Nederlandse melkveebedrijf' uit deze reeks kwam naar voren dat de kapitaalbehoefte in Nederland hoog is in vergelijking tot andere belangrijke zuivellanden. Een groot deel van het kapitaal op typische melkveebedrijven bestaat uit leningen. Er is een vergelijking gemaakt tussen hett rentepercentage dat melkveehouders in belangrijke zuivellanden moeten betalen over het geleende geld.

Figuur 1: Rente over leningen (Bron: IFCN 2016, gegevens 2015)
Figuur 1: Rente over leningen (Bron: IFCN 2016, gegevens 2015)
Figuur 1 laat zien dat de rente die melkveehouders op een typische Nederlands melkveebedrijf ongeveer 3% is. Samen met het rentepercentage op herkenbare Franse en Deense bedrijven is dit het laagste van alle belangrijke Europese zuivellanden. In Duitsland betalen melkveehouders rond de 5% en in Ierland bijna 8% rente. Daarentegen is in Ierland de omvang van de lening veel lager, namelijk € 900,- per koe, terwijl deze in Nederland ligt op ruim € 8000,- per koe.

Hogere rentepercentages buiten Europa

Buiten Europa hebben typische melkveebedrijven in belangrijke zuivellanden te maken met een hoger rentepercentage dan in Nederland. In de VS, Australië en Nieuw-Zeeland betalen melkveehouders rond de 6% rente over hun lening. De omvang van de lening in deze landen is wel kleiner dan in Nederland: in de VS en Australië is deze rond de € 2500,- per koe en in Nieuw Zeeland is deze ongeveer € 4700,- per koe.
Argentinië spant de kroon. Met 18% rente betalen Argentijnse melkveehouders ongeveer een zes keer zo veel voor het lenen van geld dan de Nederlandse veehouders. Uit de database van IFCN blijkt dat het typische Argentijnse bedrijf geen lening heeft. Vanwege de hoge rente zal dit bedrijf investeringen vooral met eigen geld financieren. De hoge rente remt daardoor de ontwikkelingsmogelijkheden van Argentijnse bedrijven.