Nieuws

Subsidie belangrijke inkomensbron voor veehouder in Europa

Gepubliceerd op
25 mei 2016

Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden. Deze maand ligt de focus op de subsidie per 100 kilogram melk per land. De Nederlandse melkveehouders ontvangen ten op zichte van de andere landen de minste subsidie. Zij ontvangen slechts €3,50 per 100 kilogram melk.

In de belangrijke Europese zuivellanden dragen subsidies in belangrijke mate bij aan het inkomen van de melkveehouders. Met bijna 3,5 euro/100 kg melk ontvangen Nederlandse melkveehouders ten opzichte van andere belangrijke Europese zuivellanden de minste subsidie. Ook in Denemarken, net zoals Nederland een land met een intensief landgebruik, ontvangt het representatieve bedrijf minder dan 4 euro per 100 kilogram melk aan subsidie. In Polen daarentegen ligt het gemiddelde subsidiebdrag op 10 euro per 100 kilogram melk. Het typische melkveebedrijf in Polen kent een extensieve bedrijfsvoering dat een gunstig effect heeft op een grondgebonden subsidiebeleid van de EU.

Nauwelijks subsidies buiten Europa

Buiten Europa ontvangen melkveehouders nauwelijks subsidie. Op de representatieve bedrijven in de VS en in Australiƫ rapporteert IFCN minder dan 0,15 euro per 100 kilogram melk. Melkveehouders op de typische Argentijnse en Nieuw-Zeelandse bedrijven ontvangen helemaal geen subsidie.

Figuur: Gemiddelde subsidie per 100 kg geproduceerde melk in belangrijke zuivellanden (Bron: IFCN, gegevens 2014).
Figuur: Gemiddelde subsidie per 100 kg geproduceerde melk in belangrijke zuivellanden (Bron: IFCN, gegevens 2014).