Nieuws

Nederlandse koe krijgt gemiddeld 1800 kilogram krachtvoer

Gepubliceerd op
22 februari 2017

De krachtvoergift van melkkoeien, exclusief jongvee, ligt op 1800 kilogram krachtvoer per koe per jaar. Dit is gemiddeld te opzichte van andere zuivellanden. Elke twee maanden wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal belangijke andere exporterende zuivellanden. Deze keer ligt de focus op de krachtvoergift tijdens de lactatie.

Nederlandse melkkoeien krijgen op een Nederlands melkveebedrijf ongeveer 1800 kilogram krachtvoer per koe per jaar gedurende de lactatie. Dit exclusief het krachtvoer dat aan het jongvee wordt verstrekt. Uit figuur 1 blijkt dat binnen Europa alleen een typisch Deens melkveebedrijf meer krachtvoer voert. Figuur 2 laat zien dat op dit Deense bedrijf de koeien naast krachtvoer alleen maïskuil en graskuil krijgen.

Rantsoensamenstellingen

Het rantsoen van het typisch Nederlandse bedrijf bestaat behalve uit gras- en maiskuil uit meer producten. De koeien krijgen ook vers gras. Dit aandeel komt op bijna 20 procent van het totale rantsoen. Het rantsoen wordt verder aangevuld met wat bijproducten.
Een gemiddelde Franse melkveehouder voert veel maïs (figuur 2), waardoor hij een krachtvoergift per koe kan realiseren van slechts 1200 kilogram krachtvoer per koe tijdens de lactatie. Typische Ierse bedrijven voeren nog geen 800 kilogram krachtvoer per lacterende koe. Het rantsoen van Ierse koeien bestaat uit voor bijna de helft uit vers gras. Ierse koeien krijgen daarmee het meeste vers gras binnen Europa.

Rantsoenen buiten Europa

Buiten Europa krijgen koeien op typische Australische melkveebedrijven ongeveer net zoveel vers gras als in Ierland. Toch is de krachtvoergift met ongeveer 2200 kilogram krachtvoer per koe vrij hoog. Dit komt omdat de koeien in Australië minder graskuil en hooi krijgen dan in Ierland.
Figuur 1 laat zien dat de koeien op het typische Nieuw-Zeelandse bedrijf helemaal geen krachtvoer krijgen tijdens de lactatie. Het rantsoen bestaat daar voor ongeveer 80% uit vers gras, aangevuld met een beetje graskuil en bijproducten (figuur 2).
Het rantsoen van een typisch Amerikaans bedrijf uit Californië bevat het meeste krachtvoer. Naast vooral maïs, hooi en bijproducten krijgen de koeien tijdens de lactatie ongeveer 3300 kilogram krachtvoer.

Figuur 1: Krachtvoer per koe tijdens de lactatie exclusief jongvee (Bron: IFCN 2016, gegevens 2015)
Figuur 1: Krachtvoer per koe tijdens de lactatie exclusief jongvee (Bron: IFCN 2016, gegevens 2015)
Figuur 2: Rantsoenverdeling (% ds) van koeien tijdens de lactatie (Bron: IFCN 2016, gegevens 2015)
Figuur 2: Rantsoenverdeling (% ds) van koeien tijdens de lactatie (Bron: IFCN 2016, gegevens 2015)