Nieuws

EU-zuivellanden houden minder koeien per bedrijf dan buiten Europa

Gepubliceerd op
25 januari 2016

Het komende jaar wordt maandelijks een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden landen via een specifiek kengetal. Het doel hiervan is om de Nederlandse melkveehouderij meer in buitenlands perspectief te plaatsen. Deze maand ligt de focus op de gemiddelde omvang van de veestapel.

Het aantal koeien per bedrijf op representatieve melkveebedrijven in belangrijke Europese zuivellanden ligt fors lager dan op representatieve melkveebedrijven in belangrijke zuivellanden buiten de EU. Dit blijkt wel het onderstaande figuur waarin de belangrijkste zuivellanden in de wereld zijn weergeven.

Het aantal koeien per bedrijf in de zuivellanden buiten de Europa ligt in veel gevallen ver boven de 150 dieren. Terwijl de bedrijfsomvang van representatieve bedrijven in de meeste Europese zuivellanden juist onder de 100 melkkoeien ligt. Alleen Denemarken is met 150 koeien per bedrijf hierop een uitzondering. In Polen heeft een gemiddeld melkveebedrijf zelfs minder dan 20 koeien. In de Verenigde Staten is een veestapel van 1100 koeien per bedrijf heel gewoon. In de VS is overigens een grote variatie in de omvang van bedrijven: IFCN rapporteert over representatieve bedrijven met 70 tot 5000 koeien per bedrijf in de VS.

Gemiddeld aantal koeien per bedrijf op representatieve melkveebedrijven in belangrijke zuivellanden (Bron: IFCN, gegevens 2014).
Gemiddeld aantal koeien per bedrijf op representatieve melkveebedrijven in belangrijke zuivellanden (Bron: IFCN, gegevens 2014).