Nieuws

Niveau veekosten in Nederland vrij gemiddeld

Gepubliceerd op
27 maart 2018

Een Nederlandse melkveehouder maakt gemiddeld €1,50 per 100 kilogram melk voor veekosten. Deze bestaan uit inseminatie- en dierenartskosten. Met deze kostenpost ligt Nederland op een vrij gemiddeld niveau ten opzichte van andere exporteerde zuivellanden. Elke maand wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op veekosten per kilogram melk per bedrijf.

De dierenarts- en inseminatiekosten op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf liggen op ongeveer € 1,50 per 100 kg melk. Ten opzichte van andere Europese zuivellanden is dit kostenniveau vrij laag. Alleen in Polen liggen deze kosten per 100 kg op lager niveau. Hier ligt het kostenniveau voor dierenarts en voor inseminatie op ongeveer € 1,25 per 100 kilogram melk. Met ruim € 2,20 per 100 kilogram melk maken Franse melkveehouders de meeste kosten voor dierenarts en inseminatie. In Duitsland zijn de kosten hiervoor met € 2,00 per 100 kg melk ook vrij hoog.

Grote variatie in veekosten

Buiten Europa is de variatie groot in kosten voor inseminatie en dierenarts: In de VS liggen de kosten hiervoor maar net iets boven de euro per 100 kilogram melk, terwijl op typische Argentijnse melkveebedrijven de kosten meer dan het dubbele zijn ten opzichte van de VS: € 2,20 per 100 kilogram melk. Dit komt vooral omdat de melkproductie per koe in de VS meer dan twee keer zo hoog is als in Argentinië. Op typische Australische melkveebedrijven blijven de kosten voor de dierenarts + inseminatie ook beperkt, terwijl herkenbare melkveebedrijven in Nieuw Zeeland een hoger kostenniveau hebben, vergelijkbaar met een gemiddeld Europees niveau.
Figuur 1: Dierenarts + inseminatiekosten per 100 kg melk
Figuur 1: Dierenarts + inseminatiekosten per 100 kg melk