Project

Kostprijsvergelijking met het buitenland

Kostprijsverlaging, arbeidsefficiëntie en ondernemerschap zijn belangrijk om de concurrentiekracht van de melkveehouderij te verbeteren.

Hiervoor is het zinvol om op zoek te gaan naar de diversiteit van bedrijfssystemen met lage kosten van de complete bedrijfsvoering. Dit kan in Nederland, maar zeker ook in het buitenland. De achtergrond hiervan is inzicht te verkrijgen in kostprijsniveaus van buitenlandse concurrenten en kennisoverdracht over lage-kostprijs-bedrijfssystemen.

We werken via internationale contactpersonen die aangesloten zijn bij het IFCN. IFCN staat voor International Farm Comparison Network en bestaat uit wetenschappers uit ruim 45 landen. Deze wetenschappers leveren kennis over melkveehouderij in hun land aan het netwerk en dus aan elkaar. Dit betreft gegevens over bedrijfsvoering, bedrijfsopzetten, prijzen, tarieven, kostprijzen en marktontwikkeling. De gerealiseerde gegevens en de ontwikkelingen in de melkveehouderij worden besproken in een internationaal congres. Daarna legt het IFCN-netwerk ze vast in een Engelstalig rapport. Hierin staan onder andere kostprijzen van (gemiddelde) melkveebedrijven van het betreffende land weergegeven. Dit naslagwerk geeft de sector veel waardevolle informatie over het economisch functioneren van de melkveesector in andere relevante (melkvee)landen.

In dit project wordt een IFCN-rapport opgeleverd. Hierin staan kostprijzen van typische melkveebedrijven van de meest aansprekende zuivellanden in de wereld. Ook de kenmerken van verschillende landen en bedrijfssystemen zijn hierin beschreven. Daarnaast bevat het rapport een aantal specifieke onderzoeken met een internationaal karakter. Verder zullen in een aantal vakbladen artikelen over kostprijsverschillen, mondiale ontwikkelingen en verschillen in bedrijfssystemen verschijnen.

Nieuws

Producten

Meer informatie