Nieuws

Mondiale groei melkproductie stagneert in 2019

Gepubliceerd op
28 oktober 2019

In 2018 groeide de melkproductie wereldwijd, maar in 2019 zal de groei een stuk minder zijn. Dit is het gevolg van stijgende kosten en een licht dalende melkprijs. Verder zit er vooral groei in de regio’s die van oudsher al veel melk produceren en daalt de melkproductie in de ‘zwakkere’ regio’s.

Dit blijkt uit het IFCN Dairy report 2019. Het International Farm Comparison Network (IFCN) publiceert jaarlijks de laatste wereldwijde ontwikkelingen binnen de melkveehouderij. Lees hier in het Engels het IFCN Dairy report 2019 met het bijbehorende persbericht ‘How to get a snapshot of 20 years of global dairy developments?’

Mondiale groei melkproductie beperkt in 2019

In 2018 groeide de melkproductie wereldwijd net zo veel als gemiddeld in andere jaren in de 120 landen die beschreven zijn in het IFCN Dairy report. Daarbij was in sommige regio’s in 2018 een negatieve invloed op de groei in melkproductie, zoals droogte in de EU. Ondertussen laat 2019 duidelijk een lagere groei zien van de melkproductie. Dit is gebaseerd op informatie uit 65 landen die maandelijks gemonitord worden. Er zijn verschillende redenen voor deze lagere groei. Een hiervan is de lagere groei van de melkproductie in India. De verdiensten voor het produceren van melk zijn hier gedaald. Dit is toe te schrijven aan stijgende voerkosten bij een gelijkblijvende melkprijs. Daarnaast hadden landen in het Zuidelijk halfrond te maken met lastige weersomstandigheden, zoals droogte in Australië. Argentinië stond daarentegen voor lastige economische uitdagingen, waarbij de devaluatie van de Argentijnse peso leidde tot hogere kosten voor de melkproductie.

Sterke regio’s produceren meer melk

Om de melkproductie op mondiale schaal te kunnen volgen, is het belangrijk om regionale trends te monitoren en te begrijpen. Op bijgevoegd kaartje is te zien dat de meeste melk wordt geproduceerd in de landen India, Pakistan en West Europa. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 47% van de totale melkproductie in 2018. De dynamiek in de verschillende regio’s verschilt erg en IFCN ziet dat sterke regio’s jaarlijks 3 – 5 % in melkproductie groeien en dat in zwakkere regio’s de melkproductie jaarlijks met deze hoeveelheid daalt. Globaal kan de ontwikkeling van de melkproductie per regio omschreven worden aan de hand van vier verschillende scenario’s:

  • Rocket Bijvoorbeeld het zuidereiland van Nieuw Zeeland. Hier vindt een jaarlijkse groei in melkproductie plaats tussen 5 en 10 procent.  
  • Step backs: Landen zoals Japan. In deze gebieden is een vaste geleidelijke daling van melkproductie waar te nemen.
  • Mountains: Provincie zoals Inner Mongolië in China. Hier heeft na een forse groei van melkproductie een flinke daling plaatsgevonden. Dit werd veroorzaakt door het slechte economische perspectief
  • Wake ups: Landen zoals Ierland. Na jaren van een stabiele productie heeft er hier nu een forse groei plaatsgevonden door veranderingen in het beleid.
Regionale melkproductie in de wereld
Regionale melkproductie in de wereld

Meer informatie

Naast melkproductie en melkproductieontwikkelingen geeft het rapport ook een beeld van de structuur van melkveehouderij van circa 120 landen. Deze landen vertegenwoordigen ongeveer 98 procent van de melkproductie in de wereld. De status en trends van de mondiale melkveesector worden ook in beeld gebracht. Meer informatie is te vinden op de website van IFCN.