Nieuws

Forse verschillen in melkproductie per koe

Gepubliceerd op
10 december 2019

Op een herkenbaar Nederlands melkveebedrijf ligt de gemiddelde melkproductie op 9200 kilogram melk per koe. Elke maand wordt er een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden landen via een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op de melkproductie per koe.

De melkproductie op een herkenbaar Nederlands melkveebedrijf was in 2018 ruim 9200 kg melk per koe. Ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden is dit vrij hoog. Op het typische Franse melkveebedrijf (midden van Frankrijk) ligt de melkproductie op een vergelijkbaar niveau als in Nederland. Het Deense bedrijf heeft met bijna 10.900 kg melk per koe de hoogste melkproductie van alle belangrijke zuivellanden. Op herkenbare bedrijven binnen Europa is de melkproductie in Ierland en Polen met iets minder dan 6000 kg melk per koe het laagst.

Buiten Europa steekt de melkproductie op het bedrijf in de Verenigde Staten (Californië) er met ongeveer 10.700 kg melk per koe uit. De koeien in Australië produceren nog net iets meer dan 6000 kg melk terwijl de melkproductie op herkenbare bedrijven in Argentinië en Nieuw-Zeeland blijft steken op respectievelijk 5000 en 4500 kg melk per koe.

Figuur 1: Melkproductie per koe - Bron: IFCN 2019, (gegevens 2018)
Figuur 1: Melkproductie per koe - Bron: IFCN 2019, (gegevens 2018)