Nieuws

Melkveehouders buiten Europa houden fors meer koeien

Gepubliceerd op
26 september 2019

Het gemiddelde melkveebedrijf in Nederland kent een omvang van 100 melkkoeien. Herkenbare bedrijven in Californië tellen een veestapel van gemiddeld 1100 melkkoeien. Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden landen via een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op het aantal aanwezige koeien per bedrijf.

In Nederland houdt een gemiddelde melkveehouder 100 melkkoeien. Dat blijkt uit de cijfers in figuur 1. Deze omvang van de veestapel is vergelijkbaar met een typisch Frans melkveebedrijf in het midden van Frankrijk. Ook de Franse ondernemer houdt gemiddeld 100 melkkoeien. In Duitsland en Ierland ligt het gemiddeld aantal aanwezige melkkoeien net iets lager dan in Nederland. Deze melkveehouders melken tussen de 70 en 80 melkkoeien. De Poolse ondernemers zijn het kleinst in omvang. Zij houden gemiddeld 16 melkkoeien. Het typisch Deense melkveebedrijf is het grootst binnen Europa in het aantal koeien. Deze veehouders melken gemiddeld 190 koeien.

Figuur 1: Bedrijfsomvang: gemiddeld aantal koeien per bedrijf  -  Bron: Berekend door IFCN in 2018, (gegevens 2017)
Figuur 1: Bedrijfsomvang: gemiddeld aantal koeien per bedrijf - Bron: Berekend door IFCN in 2018, (gegevens 2017)

Veel meer koeien buiten Europa

Buiten Europa hebben herkenbare bedrijven over het algemeen meer koeien dan in Europa. Het aantal melkkoeien op het Argentijnse bedrijf is bijna net zo groot als op het typisch Deense bedrijf. Melkveehouders in Australië en Nieuw Zeeland hebben over het algemeen een nog grotere veestapel met respectievelijk 260 en 400 koeien. Het herkenbare Amerikaanse bedrijf (Californië) heeft met 1100 melkkoeien de grootste veestapel. Dit is dan ook het enige bedrijf uit figuur 1 dat geen familiebedrijf is. Overigens ligt het gemiddeld aantal koeien in de VS op 218. Per staat kan de gemiddelde omvang sterk verschillen.