Nieuws

Nederlands melkveebedrijf kent hoge voerefficiëntie

Gepubliceerd op
28 augustus 2019

Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden landen via een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op de voerefficiëntie. IFCN heeft berekend dat de Nederlandse koe ongeveer 1,3 kilogram standaardmelk produceert per 1 kilogram opgenomen droge stof. Dit is vrij hoog ten opzichte van de voerefficiëntie in andere zuivellanden.

Voor een melkkoe op een herkenbaar Nederlands melkveebedrijf is ingeschat dat een koe ongeveer 1,3 kilogram melk met 4% vet en 3,3% eiwit per kilogram opgenomen droge stof produceert. Dit is op basis van een melkveerantsoen exclusief jongvee. Ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden is deze efficiëntie vrij hoog. Dit blijkt uit de resultaten in het onderstaand figuur.

Figuur 1: Afgeleverde standaardmelk (4% vet en 3,3% eiwit) per kg gevoerde droge stof aan de melkkoeien - Bron: Berekend door IFCN in 2018, (gegevens 2017)
Figuur 1: Afgeleverde standaardmelk (4% vet en 3,3% eiwit) per kg gevoerde droge stof aan de melkkoeien - Bron: Berekend door IFCN in 2018, (gegevens 2017)

IFCN schat op basis van de rantsoensamenstelling alleen voor typisch Franse (Centraal Frankrijk) en Deense melkveebedrijven een hogere efficiëntie in van meer dan 1,4 kilogram melk per opgenomen kilogram droge stof. Op het Franse bedrijf is de hoge efficiëntie toe te schrijven aan een hoog aandeel maïskuil in het rantsoen. Op het typisch Deense melkveebedrijf ligt de verklaring in een hoog aandeel krachtvoer, zoals blijkt uit figuur 2 waar verdeling van de voedermiddelen in rantsoen is terug te vinden.

Figuur 2: Verdeling voedermiddelen in rantsoen melkkoeien - Bron: Berekend door IFCN in 2018, (gegevens 2017)
Figuur 2: Verdeling voedermiddelen in rantsoen melkkoeien - Bron: Berekend door IFCN in 2018, (gegevens 2017)

Het typisch Ierse melkveebedrijf produceert minder dan 1 kilogram melk per kilogram opgenomen droge stof. Op dit bedrijf krijgen de koeien vooral vers gras en graskuil en bestaat het totale rantsoen uit minder dan 15% krachtvoer.

Voerefficiëntie lager op bedrijven buiten Europa

Buiten Europa schat IFCN de melkproductie per kilogram opgenomen droge stof over het algemeen iets lager dan in Nederland. Alleen voor herkenbare bedrijven uit de VS (Californië) en Australië is een met Nederland vergelijkbare voerefficiëntie berekend van bijna 1,3 kg melk per kilogram droge stof.. Ondanks een hoog aandeel maïs en krachtvoer halen de koeien op een typisch Argentijns bedrijf slechts 0,8 kilogram melk per kilogram opgenomen droge stof. De melkproductie op het typisch Argentijns bedrijf is met minder dan 5000 kilogram melk per koe ook fors lager dan de melkproductie in Nederland.