Implementatie KringloopWijzer

Sinds 1 januari 2015 hebben alle leden van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) de KringloopWijzer opgenomen in hun kwaliteitssystemen en duurzaamheidsprogramma’s. Met de KringloopWijzer werkt de sector aan het verlagen van de fosfaatproductie en het beperken van ammoniakemissie en broeikasgassen. Dat maakt het mogelijk om als sector binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden te blijven en verantwoord te kunnen groeien.

De Praktijkimplementatie KringloopWijzer bestaat uit vier deeltrajecten die gezamenlijk een sectorbrede implementatie mogelijk moeten maken. De implementatie komt voor uit het zuivelplan ‘Kansen voor de zuivelsector na 2015’. NZO en LTO Nederland werken hierbij samen met de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviseurs (VLB). De algemene projectleiding is in handen van ZuivelNL. Het project 'KringloopWijzer' is een zelfstandig project, waarbij onder andere gewerkt wordt aan 'ontwikkeling en validering van de KringloopWijzer'. Dit project wordt uitgevoerd door Wageningen UR en werkt nauw samen met het project Paktijkimplementatie KringloopWijzer.

Het project bestaat uit vier deeltrajecten:

  • Ontwikkeling van de Centrale Database KringloopWijzer; Projectleiding: Projecten LTO Noord
  • Overeenkomst ‘sturen op mineralenefficiëntie via KringloopWijzer’. In juli 2013 hebben LTO Nederland, NZO, Nevedi en VLB een intentieverklaring ondertekend, waarmee zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van het plan van aanpak van de zuivelsector; Projectleiding: Han Swinkels Consultancy 
  • BEP-pilot, om mogelijk te maken dat bedrijven tot evenwichtsbemesting komen; Projectleiding: LTO Noord
  • Communicatie, richting melkveehouders en leden van de NZO, Nevedi en VLB. Projectleiding: Projecten LTO Noord 

Laatste nieuws vanuit de projecten

Nieuws uit de projecten 2014