5.000ste melkveehouder aan de slag met KringloopWijzer

De Centrale Database KringloopWijzer heeft vandaag de 5.000ste melkveehouder verwelkomd op www.dekringloopwijzer.nl. Daarmee is ongeveer de helft van het aantal melkveehouders, dat op 1 maart 2016 hun KringloopWijzer ingediend moet hebben, aangesloten op de KringloopWijzer. Dit instrument biedt de veehouder inzicht in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest op zijn bedrijf. Zo kan hij beter sturen op de mineralenbenutting, wat kan leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop.

De Centrale Database KringloopWijzer is in beheer bij ZuivelNL. De database maakt het mogelijk dat de veehouder digitaal beschikbare gegevens over zijn bedrijf automatisch in kan laden in de KringloopWijzer via speciale datakoppelingen. Dat vergemakkelijkt het invullen van de KringloopWijzer. De veehouder bepaalt daarbij zelf, door middel van machtigingen, welke partijen rechtstreeks gegevens mogen leveren aan de database. Op dit moment melden zich per dag zo’n 150 melkveehouders aan op www.dekringloopwijzer.nl om met de KringloopWijzer aan de slag te gaan.

Aantoonbaar verbeteren met de KringloopWijzer

Met de KringloopWijzer beschikt de veehouder over een managementinstrument om de mineralenefficiëntie op zijn bedrijf te verbeteren. Dit levert economische voordelen op én hij kan met de KringloopWijzer aantonen hoe hij presteert op het gebied van duurzaamheid. Mogelijk biedt dat in de toekomst ruimte voor extra mineralen. Alle ingediende KringloopWijzers worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer. Zij dienen als basis voor de sectorreportages, waarmee de sector kan aantonen zich binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden te ontwikkelen (op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen). Dat maakt het van belang dat alle melkveehouders hun KringloopWijzer zo nauwkeurig mogelijk invullen.

Meer informatie

Ga nu ook aan de slag met de KringloopWijzer! Voor elk bedrijf is er wat te winnen. Meer informatie over de KringloopWijzer en aanmelden vindt u op www.dekringloopwijzer.nl. Bij de implementatie van de KringloopWijzer werken NZO en LTO Nederland