Nieuws

Aanmelden BEP pilot 2016 vanaf 25 januari

Gepubliceerd op
20 januari 2016

Vanaf maandag 25 januari om 10:00 uur kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden voor de BEP-pilot (pilot evenwichtsbemesting fosfaat). Het aanmeldformulier staat dan op de site van LTO Noord. Aanmelden kan tot 1 februari 2016.

In totaal kunnen 150 veehouders deelnemen, dat zijn er 50 meer dan de afgelopen jaren. Ook de 100 ondernemers die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de pilot moeten zich aanmelden, maar zij hebben voorrang.
Tot nu toe was het niet duidelijk of de pilot gebruik kon maken van de KringloopWijzer met gegevens vanuit de Centrale Database. Nu is duidelijk dat dit nog niet kan. Dat heeft tot gevolg dat ondernemers zelf hun gegevens moeten aanleveren. Nieuwe deelnemers moeten, om deel te nemen, de kringloopwijzergegevens van 2013, 2014 en 2015 aanleveren. Ondernemers die het afgelopen jaar ook al deelnamen, hoeven alleen hun kringloopwijzergegevens van 2015 in te leveren.

Aanmelden en kosten

De eigen bijdrage voor nieuwe deelnemers die in 2016 een beschikking ontvangen is € 300,-- voor LTO leden en € 400,-- voor niet LTO leden. Voor bestaande deelnemers blijft het bedrag gelijk aan afgelopen jaar. Deelname aan de pilot leverde de deelnemers vorig jaar gemiddeld 18 kilo fosfaatruimte op.

Meer informatie

Meer informatie over de afweging of deelname zinvol is voor een ondernemer en de voorwaarden voor deelname vindt u op de site van LTO Noord.