Nieuws

150 Ondernemers doen mee aan BEP-pilot

Gepubliceerd op
9 mei 2016

Het doel van de BEP-pilot is om het mogelijk te maken dat bedrijven tot een evenwichtsbemesting komen op een hoger niveau dan de huidige vastgestelde forfaitaire gebruiksnormen. Aan deze pilot doen 150 ondernemers mee. Het project loopt tot en met 2017 en wordt gefinancierd door ZuivelNL.

Overzicht locatie deelnemers aan BEP-pilot
Overzicht locatie deelnemers aan BEP-pilot

De deelnemers zijn redelijk verdeeld over het land. In de eerste week van april ontvingen zij hun beschikking. Van de 150 deelnemers namen er 92 vorig jaar ook al deel. In de beschikking staat hoe hoog de gebruiksnorm is voor dit jaar. Dit geldt voor alle grond die het bedrijf in gebruik heeft in 2016 en is gebaseerd op het gemiddelde bedrijfseigen gebruiksnorm fosfaat van de jaren 2013, 2014 en 2015.

Het aantal aanmeldingen stroomde snel vol, in totaal hebben zich 102 nieuwe bedrijven gemeld. De verwachting was dat veel meer bedrijven zich voor dit jaar zouden aanmelden.

Extra gebruiksruimte van 16,8 kilogram

De 150 deelnemers hebben gemiddeld 16,8 kilo extra gebruiksruimte. Dat is minder dan vorig jaar toen de deelnemers gemiddeld 18,4 extra fosfaatruimte hadden. De deelnemers aan de pilot mogen deze extra ruimte niet vrij invullen, maar mogen gebruik maken van dierlijke mest, compost en schuimaarde. Bedrijven die meedoen aan derogatie mogen geen fosfaatkunstmest gebruiken om de extra ruimte in te vullen.

Verspreiden van kennis

De deelnemers aan de pilot ontvangen deze zomer een enquĂȘte. Hierin wordt onder andere gevraagd aan welke kennis ze behoefte hebben, waar ze tegenaan lopen in de pilot en of ze de extra ruimte hebben kunnen gebruiken. Direct na de zomer worden 4 bijeenkomsten verspreid over het land georganiseerd. Hierin worden de resultaten van de bijeenkomst bekend gemaakt en uitleg gegeven over het verdere verloop van de pilot.