Nieuws

Resultaten uit enquête onder deelnemers aan BEP-pilot

Gepubliceerd op
13 oktober 2016

Uit een enquête onder de 150 deelnemers aan het de BEP-pilot kwam onder andere naar voren dat de deelnemers juist mest moesten afvoeren vanwege een stikstofoverschot, waardoor ze tegelijkertijd fosfaat afvoerden wat ze uiteindelijk in de vorm van compost of schuimaarde weer moesten aankopen. Ook gaf een aantal deelnemers aan dat ze niet alle informatie kwijt konden in de KringloopWijzer.

Overzicht locatie deelnemers aan BEP-pilot
Overzicht locatie deelnemers aan BEP-pilot

De pilot startte in 2014 met 40 deelnemers, in 2015 namen er 1000 veehouders deel en in 2016 was er plek voor 150 deelnemers.

Het doel van dit project is om het mogelijk te maken dat bedrijven tot een evenwichtsbemesting komen op een hoger niveau dan de huidige forfaitaire gebruiksnormen mogelijk maken. Een onderdeel van dit project, dat gefinancierd wordt door ZuivelNL en loopt tot eind 2017, is een inventarisatie onder de 150 deelnemers.  In september zijn alle deelnemers benaderd om een enquĂȘte in te vullen. 129 deelnemers hebben hier gehoor aan gegeven. 

Belangrijkste bevindingen op een rij

Op basis van de ervaringen deze deelnemers blijkt dat tweederde van de deelnemers zelf de KringloopWijzer invult. Deze ondernemers geven aan dat ze goed met dit instrument kunnen werken. De rest laat het invullen over aan een adviseur of vertegenwoordiger. Vijf procent kan niet alle informatie kwijt in de KringloopWijzer.  Deze melkveehouders voeren bijvoorbeeld een mengkuil of gebruiken compost als meststoffen. Ook het juist invoeren van het toepassen van beweiding is in sommige gevallen lastig.

Een andere opmerkelijke conclusie is, dat de deelnemers aan de pilot mest moesten afvoeren vanwege een stikstofoverschot. Daarmee voerden zij tegelijkertijd fosfaat af wat ze uiteindelijk in de vorm van compost of schuimaarde weer moesten aankopen.

Op de vraag met welke reden ze hebben meegedaan aan de BEP-pilot worden grofweg drie redenen gegeven:

  1. het bemesten van extra fosfaat op eigen grond;
  2. het afzetten van minder mest;
  3. kan worden meegeteld  voor grondgebondenheid.

BEP-pilot vrij laat van start

In de rubriek opmerkingen kwam de afvoer van fosfaat en de aankoop van fosfaat in een andere vorm terug. Verder waren veel deelnemers van mening dat de beschikking aan de late kant kwam, waardoor zij de bemesting niet optimaal hebben kunnen inzetten dit voorjaar. Driekwart gaf aan een bijeenkomst met andere BEP-deelnemers op prijs te stellen. In november wordt hier aan gewerkt.