Afbakening

Bij de uitvoering van het programma hanteren we de volgende afbakening:

Bemest op z’n Best afbakening

Bemest op z’n Best richt zich uitsluitend op innovaties die bedoeld zijn om (vrijwel) tegelijk met het laden van de mest of tijdens het uitrijden van de mest te worden toegepast.

Daarmee vallen innovaties ten aanzien van diermanagement (waaronder weidegang), voerstrategieën, stalaanpassingen en mestbewerking buiten het programma.

Voor de overige schakels bestaan andere programma’s en initiatieven (klik om naar de sites te gaan):

    Het programma sluit aan op de ontwikkelingen die plaatsvinden op andere plekken in de N-keten. De innovaties moeten dus zowel inspelen op mestproducten die nu beschikbaar zijn als op mestproducten die in vernieuwde stalsystemen of verwerkingstechnieken kunnen vrijkomen.

    Het programma heeft betrekking op alle vormen van mesttoediening en omvat dus ook de verschillende landbouwsectoren. Toediening van mestproducten in de melkveehouderij vormt het speerpunt. Het gaat zowel om de techniek als om het gebruik van de techniek.