Programma

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma dat zich richt op het halveren van de ammoniakemissie. Hierbij ligt de focus op (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze bij toediening van mest. Ideeën daarvoor worden opgehaald uit de praktijk en samen met de belanghebbenden in de praktijk getoetst.

Download de flyer

Zo werken we intensief samen aan de verbeterde mesttoediening met als uiteindelijk doel om een betere balans te krijgen tussen boer, burger en natuur. 

In het programma staat de verbinding tussen partijen centraal. Samenwerking en gezamenlijk ontwikkelen bieden de grootste kans op werkbare oplossingen die voor iedereen van waarde zijn. In dit magazine lees je alles over het programma.

Zo gaat dat in z’n werk

We werken samen met ondernemers uit de praktijk, zoals boeren, loonwerkers, machinebouwers en adviseurs. We kennen hun belangen en weten waar de uitdagingen liggen. Wij denken dat de sleutel tot innovatie ook in deze praktijk ligt en willen samen komen tot oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Daar waar mogelijk faciliteren wij de ontwikkeling en toekomstige implementatie van de innovaties.

Dat doen we door:

  1. Inventariseren en beoordelen van innovatievoorstellen uit de praktijk.
  2. Onderzoeken en beoordelen van deze innovatievoorstellen.
  3. Stimuleren en begeleiden van doorontwikkeling van de innovaties.