Afbakening

kringloop.jpg

Bij de uitvoering van het programma hanteren we de volgende afbakening:

De innovaties zijn gericht op een forse vermindering door verbeterde technieken voor en werkwijze bij mesttoediening. Het gaat dus niet over andere delen van de keten zoals het voeren van vee, diermanagement, stallenbouw en mestmanagement.

Voor de overige schakels bestaan andere programma’s en initiatieven (klik om naar de sites te gaan):

    Het programma sluit aan op de ontwikkelingen die plaatsvinden op andere plekken in de N-keten. De innovaties moeten dus zowel inspelen op mestproducten die nu beschikbaar zijn als op mestproducten die in vernieuwde stalsystemen of verwerkingstechnieken kunnen vrijkomen.

    Het programma heeft betrekking op alle vormen van mesttoediening en omvat dus ook de verschillende landbouwsectoren. Toediening van mestproducten in de melkveehouderij vormt het speerpunt. Het gaat zowel om de techniek als om het gebruik van de techniek.