Downloadbare versie KringloopWijzer

Hieronder is een overzicht te vinden van vragen en antwoorden, die betrekking hebben op de technische aspecten en werkwijze in de downloadbare versie van de KringloopWijzer.

1. Ik wil een nieuwe KringloopWijzer invullen en gebruik hierbij de oude set vorig jaar. Bij het inlezen van de oude set, krijg ik de melding dat de voorraad (vaste) mest automatisch aanpast? Hoe zit dat?

In de KringloopWijzer heb je als gebruiker waarschijnlijk aangeven dat (vaste) mest wordt uitgereden (tonnen) of afgevoerd (tonnen, kg N en kg P2O5). Mogelijk is er niet eens zoveel vaste mest aanwezig of geproduceerd. Of juist meer in eindvoorraad dan het verschil van de beginvoorraad + productie - afvoer. Om geen lekken te introduceren in de kringloop wordt de eindvoorraad iets aangepast. Want de voorraden zijn vaak een inschatting, terwijl de afvoer vaststaat (bonnen) en de productie door wetgeving en BEX bepaald wordt.) De voorraden (ton, stikstof, fosfaat) worden aangepast totdat er geen lek meer is.

Deze melding wordt dan getoond omdat de gebruiker verantwoordelijk is voor een consistente invoer.

2. Hoe kan ik mijn ingevulde gegevens weer zien?

Start het programma KringloopWijzer op en ga naar “bestand” in de menustructuur. Kies hier optie “openen”. Zoek het bestand dat je wilt openen op de plaats waar je het eerder opgeslagen hebt. Selecteer dit bestand en klik op OK. Nu krijg je alle data in het programma KringloopWijzer te zien.

3. Hoe krijg ik het bestandje van een ander geopend in het KLW programma?

Download (www.mijnkringloopwijzer.nl) of start het programma KringloopWijzer op en ga naar “bestand” in de menustructuur. Kies hier optie “openen”. Zoek het bestand dat je wilt openen op de plaats waar je het (voortijdig) opgeslagen hebt. Selecteer dit bestand en klik op OK. Nu krijg je alle data in het programma KringloopWijzer te zien.

4. Ik mis een deel van de uit- en invoer? Verder moet ik tabbladen voor de kunstmest en organische mestinvullen. Hoe moet ik dat doen?

Waarschijnlijk heb je in het tabblad ‘algemeen’  de optie ‘BEX + Kringlopen’  niet gekozen, maar alleen de optie ‘BEX’. Kies daar de optie ‘BEX + Kringlopen'.


5. Bij de invoer van de KringloopWijzer worden niet-BEX producten opgevraagd. Waar hebben deze producten invloed op en in welke mate?

De vraag over niet BEX-producten (zoals zaagsel, ligstro, compost) heeft invloed op het resultaat van de KringloopWijzer. Het gebruik van deze producten heeft invloed op de bemesting. Want uiteindelijk komen deze producten in de mestput, mestvaalt en op het land terecht. Dus hebben ze invloed op de kringloop van het melkveebedrijf.

6. Het systeem dwingt mij om een extra oppervlak ‘overige gewasgroep’ in te vullen. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid. Hoe zit dit?

Waarschijnlijk ontbreekt er een ‘vinkje’ bij het tabblad ‘voorraad aanleg’  bij een tabel van ‘krachtvoer, mineralenmengsels’ of bij ‘overig ruwvoer’. De KringloopWijzer denkt in dit geval dat er eigen geteeld krachtvoer of overig voer gevoerd wordt. Daarom moet er wel een overig akkerbouwgewas geteeld worden. Oplossing is om dan om te zorgen dat er, middels een vinkje, krachtvoer (of overig voer) wordt aangekocht.

7. In het tabblad voorraad begin, aanleg en voorraad eind moet een voersoort gekozen worden. Waarom is dat eigenlijk?

De voersoort wordt gebruikt om de VRE en daarmee de TAN te kunnen berekenen. Dit is voor de berekening van de ammoniakemissie. Bij de producten die je aanvoert wordt aan de hand van de voersoort ook de CO2 productie berekend.

Daarnaast is er in de KringloopWijzer een koppeling gemaakt tussen voersoort en de neventak akkerbouw. Als je bijvoorbeeld invult dat er op eigen grond tarwestro is geoogst dan komt in het blad akkerbouw de vraag om de juiste ha’s tarwe in te voeren. Er zijn een beperkt aantal akkerbouwgewassen benoemd. Als je ‘overig’ invult komt het gewas in de groep ‘overige gewasgroep’.

8. Ik weet niet precies wat de N- en P-gehalten van strooisel zijn. Welke gehalten kan ik het beste invullen?

plaatje.png

Klik op het blokje met de ‘i’ bij het onderdeel ‘aanvoer en voorraden strooisel’ en de normgehalten worden getoond in het onderliggende scherm. Zie het voorbeeld hiernaast.9

9. De KringloopWijzer toont bovenin het scherm een gele knop met ‘toon signaleringen’. Waar dient deze knop voor?

Via deze knop kun je als gebruiker potentiële (invoer)fouten opsporen. Het getal tussen haakjes () op de knop geeft aan hoeveel signaleringen er zijn. Nalopen van deze signaleringen en eventueel corrigeren van de invoer leidt tot een kringloopresultaat dat dichter bij de werkelijkheid ligt. Via deze knop worden ‘afwijkende’ invoerwaarden of resultaten getoond. Het is verstandig om deze signaleringen afzonderlijk te controleren. Indien nodig de invoerwaarden aan te passen of te constateren dat de invoer toch correct is.


10. De verhouding tussen Re en N is overal in de KringloopWijzer 6,25. Maar in melkproducten is de verhouding RE/N 6,38. Klopt dit wel?

Ja, in melkproducten is de verhouding RE/N ook echt 6,38 en geen 6,25.

11. Op het tabblad ‘bedrijf’ moet ik het ras koeien invoeren. Ik heb geen Jerseys, of kruislingen daarvan, maar toch vrij kleine koeien, wat moet ik daar invoeren?

De KringloopWijzer werkt met drie gewichtsklassen, namelijk 600, 500 en 400 kilogram. De kleine koeien zijn 400 kg, zoals een Jersey. Koeien die iets zwaarder zijn, kunnen in de klasse van 500 kg vallen. Denk hierbij aan Jersey kruislingen.  Nagenoeg alle overige rassen of kruisingen vallen onder de kwalificatie ‘middel of groot’. Ook FH, Fleckvieh, MRIJ, Montbeliardes en kruislingen daarvan.