Laag organisch stofgehalte

Wees zuinig op organische stof (OS)

Beperk het aantal werkgangen

Verhoog de OS-aanvoer

Hoeveel OS-aanvoer is nodig?