Beperk het aantal werkgangen

  • Probeer handelingen zoals ploegen, mestuitrijden en zaaien te combineren
  • Lostrekken van de bodem na de oogst van maïs?
  • Bedenk of dit op uw perceel echt nodig is