OS: de aanvoer en wat nodig is voor behoud

  • OS die 1 jaar na aanvoer nog niet afgebroken is, heet Effectieve Organische Stof: EOS
  • Elk jaar is aanvoer van EOS nodig als compensatie voor de ca. 2% van de OS-voorraad in de bodem die jaarlijks afgebroken wordt.
Slide20_picture-fd30a217.jpg

Uitleg bij figuur:

  • Vruchtwisseling (3 jr gras-3 jr maïs):
  • de aanvoer is het gemiddelde van de aanvoer in grasjaren en de aanvoer in maïsjaren
  • Aanvoer uit mest bij gebruik:
  • 65 ton/ha op gras en
  • 30 ton/ha op maïs
  • Vanggewas kan niet in grasjaren en is dus bij vruchtwisseling lager dan bij continue maïs
  • Dit geldt ook voor onderzaai

Zelf rekenen?